Komplexní podpora rodin v krizi s využitím multidisciplinárního týmu a peerů

Doba realizace: 1. 1.–31. 12. 2021

Cíle projektu:
  • Zvýšení rodičovských kompetencí rodičů, kteří budou zapojeni do podpory projektu
  • Zvýšení povědomí dětí o rozvodové problematice, orientace dítěte v jeho současné situaci, pochopení emocí, které dítě v rozvodu prožívá.
Aktivity projektu:
  • Motivační setkání
  • Přímá práce s rodiči (poradenství, edukace)
  • Přímá práce s rodiči (multidisciplinární týmy)
  • Přímá práce dětmi
  • Skupinová práce s dětmi v kroužku Dětský průvodce rozvodem
  • Skupinová práce s dětmi v novém programu Jak se z toho nepodělat aneb co to zkusit jinak?
  • Edukačně motivační besedy pro děti na téma emoce

Donátoři

mpsv-logo
olomoucky-kraj-logo
prerov-logo
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER