Kurz Devatero úspěšného rodiče v Olomouci začíná 25. 4. 2022

Jak mám zvládnout své reakce vůči dětem, když mám den na draka?  Jak mám vést děti k samostatnosti, spolupráci a zdravému sebevědomí?  Jak to udělat, aby byly zodpovědné? Jak mám rozumět chování dětí? 

Pokládáte si také tyto otázky, stejně jako většina dnešních rodičů?

Pokud chcete, aby vaše děti vyrůstaly v bezpečném a podnětném prostředí, které je inspiruje, motivuje a podporuje v nich zdravé sebevědomí, jednou z cest, která vede k vytváření pevnějších, spokojenějších a hlavně fungujících vztahů mezi rodičem a dítětem, je vzdělávací kurz Devatero úspěšného rodiče, který u nás v Jak Dál? spustíme v pondělí 25. 4. 2022.

Čekají vás čtyři podvečerních setkání, na kterých získáte hlubší vhled do výchovy vašich dětí.  Odnesete si konkrétní techniky a praktické návody pro zlepšení vztahů v rodině a pro takové pojetí výchovy, v němž z dětí krok za krokem vyrůstají lidé, kteří jsou samostatní, zodpovědní, sebejistí, kreativní, pohodoví a připravení se setkat s různými životními nástrahami a zdravě se s nimi vypořádat.

Devatero úspěšného rodiče je ucelený zážitkově vzdělávací kurz. Vytvořili jsme ho pro rodiče, prarodiče nebo pěstouny, kteří se zajímají o moderní trendy ve výchově, kteří si občas nevědí rady s výchovou dětí anebo prostě jen chtějí zlepšit celkovou atmosféru v rodině a partnerských vztazích.

 Jak pracujeme?

Výchovné přístupy, s nimiž seznamujeme rodiče v našich kurzech, vycházejí z předpokladu, že základem fungování dobrých vztahů v rodině i ve společnosti je zodpovědnost všech členů. Naším cílem je tedy výchova zodpovědných jedinců, přičemž vycházíme z principů rovnosti a vzájemného respektu. Rovností rozumíme stejnou lidskou cenu a důstojnost. Naše pojetí výchovy poskytuje dětem možnost volby a také zkušenost s důsledky vlastních rozhodnutí. V tomto výchovném systému hraje významnou roli pochopení vlastních dětí i sebe sama, pochopení jejich i vlastních negativních projevů a emocí.

Naše vzdělávací aktivity vycházejí z individuální psychologie Alfreda Adlera a navazují na podobné programy, které již po desetiletí účinně fungují např. v Kanadě.

Kurz Devatero úspěšného rodiče jsme složili z devíti vzájemně provázaných lekcí. Program vždy vede odborný lektor s praxí a vlastní rodičovskou zkušeností. Kurzem v Olomouci vás provede Mgr. Gabriela Vybíralová, vystudovala pedagogiku na Jihočeské univerzitě. Od roku 2010 se intenzivně věnuje doprovázení a vzdělávání rodičů a osob, které pracují s dětmi. Osobně doprovázela a vzdělávala více jak 800 rodičů, pěstounů aj. Společně s manželem doprovází tři děti.

  Program kurzu:

1. Principy rodičovství založeného na demokratickém výchovném stylu

2. Výchovné stereotypy převzaté z původní rodiny

3. Cíle nevhodného chování dětí

4. Posílení sebeúcty a sebedůvěry dítěte

5. Přijímání dětských emocí

6. Vyjadřování vlastních emocí

7. Nastavení řádu a pravidel v rodině

8. Alternativní přístup k řešení konfliktních situací

9. Výchova jako dům s pevnými základy

 Kdy kurz probíhá?

Termíny 4 setkání:  pondělí 25.4., 9. 5. , 23. 5. ,  6. 6.2022

Vždy v čase 17:30 – 20:30.

 Co za to?

Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouce a města Přerova zaplatíte dotované kurzovné  600 Kč za jednotlivce a 1000 Kč za rodičovský pár před začátkem kurzu.

 Máte dotazy?

Můžete nám napsat na info@jakdal.eu , zavolat naší koordinátorce Dance Kroutilové na tel: 604 267 221, nebo nám napsat do messengeru.

Jak se přihlásit?

Stačí vyplnit formulář a po potvrzení přihlášky zaplatit dotované kurzovné na účet 2601195893/2010 ( u platby prosím do poznámky uveďte „Vaše Jméno a příjmení, Devatero úspěšného rodiče“ ).

 Co nám napsali účastníci o posledním kurzu?

 „Když jsem přicházela na první setkání kurzu, byla jsem trochu zoufalá z našich neposlušných dětí. Ne že by se během kurzu staly poslušnějšími, ale já jsem během kurzu získala návod, jak to jde dělat jinak. Ačkoliv je pro mě používání naučených způsobů komunikace stále dost těžké, přece jen je tu již naděje, že se to může zlepšit.“ V.

 „Důvodem, proč jsem začal kurz navštěvovat, byla potřeba zdokonalovat se ve svém rodičovství, nestát na místě, neopakovat chyby rodičů. Pro nás s manželkou bylo nejdůležitější zastavit se a podívat se na výchovu novým úhlem pohledu. Dopřát si čas na uvědomění si svých chyb a hledat „jak na to jinak“. Také téma komunikace nám pomohlo pročistit si manželské rozhovory. Stáli bychom s manželkou o další navazující semináře. Přes velkou únavu náročných střed bylo pro nás každé setkání KER obohacením. Díky.“ D.K.

 „Pro mě osobně byl největší přínos asi v tom, že jsem si uvědomila, že bych měla vést děti více k samostatnosti, odpovědnosti a nechat je nést důsledky jejich rozhodnutí. Mám sklon spíše k ochranné a pečující roli, jak jsem to znala z původní rodiny a na sobě a svých sourozencích vidím, jaké to může mít neblahé následky (nižší sebevědomí, nerozhodnost, nasamostatnost a pod.). A zda bych kurz doporučila dalším rodičům? Ano, určitě.“ P.

 „Již po prvním setkání mi začalo docházet, proč já i ostatní dělají to, co dělají, co je tím motivem a co mohu zlepšit, na co se zaměřit u staršího syna, který zvlášť si vynucuje pozornost. Silným bylo pro mě i téma povzbuzování. Používala jsem jako motivaci chválu, ale nejednou jsem si připadala jako obchodník, či spíše manipulátor.“

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER