Akreditovaná školení

Akreditovaná školení (MPSV) v oblasti práce s dětmi v období rozpadu rodiny

Úvod do vedení individuálního rozhovoru s dítětem v období rozpadu rodiny

Cílem vzdělávacího kurzu je představení a nácvik jednotlivých specifických technik práce s dítětem v období rozpadu rodiny, které jsou využitelné zejména při individuálních konzultacích.

Účastníci si zvědomí rozdílnost jednotlivých fází rozhovoru s dítětem tzn. přípravná, úvodní, hlavní a závěrečná fáze rozhovoru. Dále se dozvědí a zvědomí prožívání dítěte a změny spojené s rozpadem rodiny. Účastníci se dozví o jednotlivých typech péče, doporučeních, které by měl pracovník komunikovat s rodičem, když se rodiče chystají oznámit, že se rozvádějí/rozcházejí a čeká je velká změna, atd.

Kurz je vhodný pro všechny začínající i zkušené pracovníky v přímé péči s dětmi i rodiči v rozvodu nebo rozchodu (např. OSPOD, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, psychologové, studenti těchto oborů, kteří se zajímají o práci s dětmi, vychovatelé, pedagogové, atd.).

Kurz bude pro účastníky připraven prožitkově a interaktivně. Kurz vede jeden lektor.

Aktuální termíny

viz Kalendář Jak Dál? z.s.

Rozsah

8 vyučovacích hodin

Určeno pro

Pracovníci OSPOD, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, psychologové, studenti souvisejících oborů

Vstupní požadavky

Praxe s dětmi a rodinou výhodou, ale ne nezbytná

Cena

2200 Kč/os.
(cena může být odlišná dle počtu přihlášených účastníků)

Počet účastníků

Min. počet účastníků 6, max. 10

Akreditace

MPSV č. A2021/1189-SP/PC

Lektoři

Bc. Tereza Vránová, Mgr. Ondřej Toth, Mgr. Martina Havlíková (lektoři se střídají)

Příběh jako cesta k rozvoji komunikačních dovedností pracovníků pracujících s dětmi a dospívajícími v rozpadu

Účastníci kurzu uslyší příběhy dvou peer lektorů, kteří si v dětství prošli rozpadem rodiny. Vyzkouší si při praktických cvičení, jaká forma otázek a struktura rozhovoru je pro děti a dospívající podporující, respektující a otevírá prostor pro získání důvěry. Praktická cvičení budou proložena teoretickým základem, jak vést rozhovor a jaké komunikační techniky při něm využívat. Účastníci získají vhled do pocitů a přemýšlení dětí, které si v dětství prošly rozpadem rodiny. Budou mít možnost získat zpětnou vazbu na svůj způsob vedení rozhovoru, kladení otázek a osobního nastavení při rozhovorech s dětmi. 

Kurz je vhodný pro všechny začínající i zkušené pracovníky v přímé péči s dětmi i rodiči v rozvodu nebo rozchodu (např.  OSPOD, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, psychologové, studenti těchto oborů, kteří se zajímají o práci s dětmi, vychovatelé, pedagogové atd.). 

Kurz vedou vždy dva odborní lektoři (sociální pracovník a psycholog) a dva peer konzultanti.

Rozsah

8 vyučovacích hodin

Určeno pro

Pracovníci OSPOD, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, psychologové, studenti souvisejících oborů

Přihláška

Přihlaste se na kurz

Cena

3100 Kč

Počet účastníků

Maximální počet účastníků: 10

Akreditace

MPSV č. A2023/1556-SP/PC

Lektoři

Tereza Vránová, Martin Fűlep , Ondřej Toth a peer konzultanti organizace Jak Dál? z.s.

Potřebujete o kurzu více informací?

Kontaktujte nás

+420 604 267 221

Úvod do specifik práce s dětmi ve věku 6–12 let v období rozpadu rodiny

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky, kteří pracují v přímé péči s dětmi tj. sociální pracovníci a pracovníci na úřadě (OSPOD) se specifickou metodou práce s dětmi ve věku 6–12 let v období rozpadu rodiny.

Dva průvodci/lektoři provází dětskou skupinu o velikosti min. 6 a maximálně 12 dětí v rovině prožitku, hravou a nenásilnou formou. Nejedná se o diagnostickou metodu. Důležité jsou prožitky dětí na každém setkání, sdílení podobné životní zkušenosti ve skupině ve smyslu podpory, ocenění, povzbuzení. Jedná se tedy o efektivní, hravý, zábavný a edukační nástroj, se kterým můžete snáze proniknout do dětského světa.

Vzdělávací kurz nabízí rámcové seznámení s tématy týkající se rozvodu/rozchodu, specifika vývojového období mladší školní věk a jeho význam při výběru dětí do programu, prožívání dětí a změny spojené s rozpadem rodiny. Účastníci si vyzkouší některé modelové situace v praktickém cvičení.

Historie dětské skupiny

Dětská skupina funguje od roku 2012, kdy začínala v Olomouci a postupně se šíří do dalších měst v ČR např. Tachov, Hodonín, Nový Jičín, Třebíč, Přerov, atd. 

Aktuální termíny

viz Kalendář Jak Dál? z.s.

Rozsah

8 vyučovacích hodin

Určeno pro

Sociální pracovníci v přímé péči s dětmi – sociální pracovníci, pracovníci na úřadě OSPOD, pedagogové, výchovní poradci, psychologové

Cena

2200 Kč/os
(cena může být odlišná dle počtu přihlášených účastníků)

Akreditace

MPSV

Lektorka

Bc. Tereza Vránová

Nový způsob práce s dětmi ve věku 6–12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu​

Cílem vzdělávacího kurzu je prohloubení dovedností vedení rozhovoru s dítětem a získání informací a dovedností o novém způsobu práce s dětmi.  Za pomoci sdílení a podpory vrstevníků pracují průvodci (lektoři) se skupinou 6–12 dětí v rovině prožitku, a to hravou a nenásilnou formou.

Důležité jsou prožitky dětí na každém setkání, se kterými skupina může pracovat ve smyslu podpory, ocenění, povzbuzení a sdílení. Jedná se tedy o efektivní, hravý, zábavný a edukační nástroj, se kterým můžete snáze proniknout do dětského světa. Nejedná se o diagnostiskou metodu.

Kurz je určen pracovníkům v přímé péči s dětmi tzn. sociální pracovníci, učitelé, vychovatelé, psychologové, atd. Každý účastník si vyzkouší techniky na sobě a bude moci zjistit, jakým způsobem fungují a jakým způsobem a s pomocí jakých technik se vede dětská podpůrná skupina. Ochutnávkou bude uvedení do technik dramaterapie a jejich využití při práci s dětskou skupinou. Závěr třídenního vzdělávání je písemné vypracování zadaného úkolu a jeho prezentace před skupinou účastníků kurzu.

Aktuální termíny

viz Kalendář Jak Dál? z.s.

Rozsah

24 vyučovacích hodin

Určeno pro

Sociální pracovníci v přímé péči s dětmi – sociální pracovníci, pracovníci na úřadě OSPOD, pedagogové, výchovní poradci, psychologové

Vstupní požadavky

Min. 2 roky praxe s dětmi

Cena

Cena může být odlišná dle počtu přihlášených účastníků

Akreditace

MPSV

Lektoři

Bc. Tereza Vránová, Mgr. Ondřej Toth, Mgr. Tereza Aulichová a dramaterapeutky Mgr. Martina Schotliová, Mgr. Zlata Brůžková (lektoři se střídají)

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER