Akreditovaná školení

Akreditovaná školení (MPSV) v oblasti práce s dětmi v období rozpadu rodiny

Úvod do specifik práce s dětmi ve věku 6–12 let v období rozpadu rodiny

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky, kteří pracují v přímé péči s dětmi tj. sociální pracovníci a pracovníci na úřadě (OSPOD) se specifickou metodou práce s dětmi ve věku 6–12 let v období rozpadu rodiny.

Dva průvodci/lektoři provází dětskou skupinu o velikosti min. 6 a maximálně 12 dětí v rovině prožitku, hravou a nenásilnou formou. Nejedná se o diagnostickou metodu. Důležité jsou prožitky dětí na každém setkání, sdílení podobné životní zkušenosti ve skupině ve smyslu podpory, ocenění, povzbuzení. Jedná se tedy o efektivní, hravý, zábavný a edukační nástroj, se kterým můžete snáze proniknout do dětského světa.

Vzdělávací kurz nabízí rámcové seznámení s tématy týkající se rozvodu/rozchodu, specifika vývojového období mladší školní věk a jeho význam při výběru dětí do programu, prožívání dětí a změny spojené s rozpadem rodiny. Účastníci si vyzkouší některé modelové situace v praktickém cvičení.

Historie dětské skupiny

Dětská skupina funguje od roku 2012, kdy začínala v Olomouci a postupně se šíří do dalších měst v ČR např. Tachov, Hodonín, Nový Jičín, Třebíč, Přerov, atd. 

Termín a místo konání

Individuální domluva s lektorkou

Rozsah

8 vyučovacích hodin

Určeno pro

Sociální pracovníci v přímé péči s dětmi – sociální pracovníci, pracovníci na úřadě OSPOD, pedagogové, výchovní poradci, psychologové

Lektorka

Bc. Tereza Vránová

Cena

1450 Kč
(cena může být odlišná dle počtu přihlášených účastníků)

Akreditace

MPSV

Nový způsob práce s dětmi ve věku 6–12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu​

Cílem vzdělávacího kurzu je prohloubení dovedností vedení rozhovoru s dítětem a získání informací a dovedností o novém způsobu práce s dětmi.  Za pomoci sdílení a podpory vrstevníků pracují průvodci (lektoři) se skupinou 6–12 dětí v rovině prožitku, a to hravou a nenásilnou formou.

Důležité jsou prožitky dětí na každém setkání, se kterými skupina může pracovat ve smyslu podpory, ocenění, povzbuzení a sdílení. Jedná se tedy o efektivní, hravý, zábavný a edukační nástroj, se kterým můžete snáze proniknout do dětského světa. Nejedná se o diagnostiskou metodu.

Kurz je určen pracovníkům v přímé péči s dětmi tzn. sociální pracovníci, učitelé, vychovatelé, psychologové, atd. Každý účastník si vyzkouší techniky na sobě a bude moci zjistit, jakým způsobem fungují a jakým způsobem a s pomocí jakých technik se vede dětská podpůrná skupina. Ochutnávkou bude uvedení do technik dramaterapie a jejich využití při práci s dětskou skupinou. Závěr třídenního vzdělávání je písemné vypracování zadaného úkolu a jeho prezentace před skupinou účastníků kurzu.

Termín a místo konání

Individuální domluva s lektory v závislosti na Licenční smlouvě

Rozsah

24 vyučovacích hodin

Určeno pro

Sociální pracovníci v přímé péči s dětmi – sociální pracovníci, pracovníci na úřadě OSPOD, pedagogové, výchovní poradci, psychologové

Vstupní požadavky

Min. 2 roky praxe s dětmi

Lektoři

Bc. Tereza Vránová, Mgr. Ondřej Toth, Mgr. Tereza Chobotská a dramaterapeutky Mgr. Martina Schotliová, Mgr. Zlata Brůžková (lektoři se střídají)

Cena

Cena může být odlišná dle počtu přihlášených účastníků

Akreditace

MPSV

Kontaktujte nás

Bc. Tereza Vránová

+420 774 989 128

Napište nám
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER