Příběh jako cesta k rozvoji komunikačních dovedností

Účastníci kurzu uslyší příběhy dvou peer lektorů, kteří si v dětství prošli rozpadem rodiny. Vyzkouší si při praktických cvičení, jaká forma otázek a struktura rozhovoru je pro děti a dospívající podporující, respektující a otevírá prostor pro získání důvěry. Praktická cvičení budou proložena teoretickým základem, jak vést rozhovor a jaké komunikační techniky při něm využívat. Účastníci získají vhled do pocitů a přemýšlení dětí, které si v dětství prošly rozpadem rodiny. Budou mít možnost získat zpětnou vazbu na svůj způsob vedení rozhovoru, kladení otázek a osobního nastavení při rozhovorech s dětmi. 

Akreditovaný kurz Příběh jako cesta k rozvoji komunikačních dovedností pracovníků pracujících s dětmi a dospívajícími v rozpadu

Kurz je vhodný pro všechny začínající i zkušené pracovníky v přímé péči s dětmi i rodiči v rozvodu nebo rozchodu (např.  OSPOD, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, psychologové, studenti těchto oborů, kteří se zajímají o práci s dětmi, vychovatelé, pedagogové atd.). 

Kurz vedou vždy dva odborní lektoři (sociální pracovník a psycholog) a dva peer konzultanti.

Co se naučíte

Cílem vzdělávacího kurzu je posílit komunikační dovednosti, rozvíjet empatii účastníků, a to skrze osobní příběh peer lektorů – lidí s osobní zkušeností s rozpadem rodiny.

 • Účastníci se budou lépe orientovat v potřebách a pocitech dětí, dospívajících, které procházejí rozpadem rodiny,
 • prohloubí si znalosti o tom, jak vést rozhovor s ohledem na potřeby a pocity dětí a dospívajících,
 • rozvinou své komunikační dovednosti, které jim pomohou lépe vést rozhovor s dítětem. 

Akreditace u MPSV č. A2023/1556-SP/PC Maximální počet účastníků je 10.

Lektoři: Tereza Vránová, Martin Fűlep , Ondřej Toth a peer konzultanti organizace Jak Dál? z.s.

Rozsah kurzu: 8 hod.

Podrobné informace o kurzu (pdf)

 • 00

  dny

 • 00

  hodiny

 • 00

  minuty

 • 00

  vteřiny

Datum

27. 06. 2024

Cena

3 100 Kč

Více info

Přihláška

Kde

Jak Dál? z.s.
Jak Dál? z.s., Krapkova 4, Olomouc

Pořadatel

Jak Dál? z.s.
Telefon
+420 604 267 221
Email
info@jakdal.eu
Webová stránka
https://jakdal.eu/
Přihláška
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER