Být úspěšným rodičem

Co děti (ne)potřebují po rozvodu rodičů

Informačně-edukační kampaň pro rodiče

Rodičovství po rozvodu aneb být úspěšným rodičem

Informačně-edukační kampaň pro rodiče

Co děti (ne)potřebují po rozvodu rodičů

NEDĚLEJTE Z DÍTĚTE PROSTŘEDNÍKA ❌🔄

“Po rozvodu si rodiče skrz mě posílali vzkazy i peníze. Bylo mi to tehdy dost nepříjemné. Navíc ve chvíli, kdy jsem doručila odpověď, která se druhému rodiči příliš nezamlouvala, jsem schytala negativní reakci já. Ocenila bych, aby takovéhle věci spolu řešili po telefonu. Přeci jen to oni byli dospělí, ne já!”

🔵 Když se rodiče rozvedou, neměly by děti přebírat jejich role. Posílání zpráv, vzkazů, komentářů nebo peněz přes dítě druhému rodiči vede ke ztrátě bezpečí, pocitům viny, tlaku a přílišné zodpovědnosti, které dítě nemá být vystaveno. Rodiče své dítě dostávají do role pošťáka nebo také prostředníka bez jeho souhlasu. Děti mohou cítit zmatek, zrazení nebo opomíjení. Přitom naopak potřebují být chráněny a mít prostor pro svůj vlastní emocionální a psychický rozvoj. Proto je důležité, aby si rodiče udrželi zodpovědnost za komunikaci a rozhodování mezi sebou.

🟢 Nevyužívejte děti jako prostředníky. Rodiče by se měli vyvarovat používání dětí k předávání vzkazů, peněz, ať už přímo, nebo skrytě. To zahrnuje i sdělování informací o druhém rodiči, které by mohly dítě znepokojovat nebo zatěžovat.

“Když se moji rodiče rozváděli, měla jsem pocit, že pro moje problémy a potřeby už nemají kapacitu. Celá jejich pozornost se přesunula na ně. A já přitom tehdy v mém životě řešila spoustu věcí, které jsem potřebovala s rodiči probrat.”

🔵 Děti potřebují pocit, že jsou slyšeny a podporovány i v turbulentních časech, jako je rozvod rodičů. Jejich hlas je důležitý a zaslouží si být slyšen. Buďte tu pro ně a naslouchejte jejich potřebám a emocím. 

🟢 Ujistěte své děti, že je stále milujete a máte pro ně čas. I když procházíte náročným obdobím rozvodu, je důležité, aby vaše děti věděly, že je stále milujete a máte na ně čas a prostor.

🟢 Věnujte jim individuální pozornost a zapojte se do jejich života. Ptejte se jich na jejich zážitky, pocity a problémy. Ujistěte je, že i po rozvodu budou s oběma rodiči v kontaktu a že se na vás mohou spolehnout.

“Křik rodičů jsem se snažila ignorovat pomocí sluchátek v uších a hlasité muziky. I tak jsem kvůli hádkám doma několikrát brečela.”

🔵 Hádky rodičů mohou být pro děti velmi bolestivé a stresující. Vytvářejí atmosféru napětí a nejistoty, která ovlivňuje celkovou pohodu a bezpečí dětí. Snažte se řešit konflikty mimo dětský dosah a vytvářet pro vaše děti prostředí lásky, porozumění a bezpečí. Jedno z mnoha přání u dětí je, aby byl doma klid a rodiče se nehádali.

🟢 Minimalizujte konflikty a hádky před dětmi. I když se snažíte hádky skrývat, vaše děti je pravděpodobně vnímají a vnímají je velmi silně. Pokud se hádáte, dělejte to s respektem k druhému. Nedaří-li se vám zvládat emoce, raději se na chvíli odmlčte, např. jděte se uklidnit, vydýchat do jiné místnosti.

🟢 Nezapomeňte, že vaše děti vás milují a chtějí, abyste byli šťastní. Snažte se jim proto dopřát klidné a harmonické prostředí domova.

“Určitě bych tehdy ocenila mít možnost svěřit se někomu jinému, nezávislému. Přeci jen jsem nechtěla svými pocity ranit rodiče. Navíc si nejsem jistá, zda by vše, co jsem prožívala, pochopili. Svěřovala jsem tehdy kamarádům, zejména těm, kterým se také rozvedli rodiče. Ti mě sice vyslechli, ale neporadili, jak dál.”

🔵 Proto je důležité, aby děti měly možnost hledat pomoc a podporu i mimo rodinu, například u terapeuta, psychologa, školských odborných pracovníků nebo u organizací poskytujících podporu rodinám v rozvodovém procesu.

🟢 Zajistěte dětem možnost svěřit se někomu jinému. Důležité je, aby se dítě cítilo s daným člověkem komfortně a aby vědělo, že mu bude nasloucháno bez odsuzování. Nebojte se s dětmi mluvit o tom, že existují i jiní lidé, se kterými se mohou o svých pocitech bavit, a nabídněte jim pomoc s kontaktováním takové osoby.

“Nehledě na to, že se moji rodiče šíleně hádali a oba udělali spoustu chyb, mám je oba dva moc ráda.”

🔵 Dítě má právo na vztah s oběma rodiči a nemělo by být nuceno si vybírat mezi nimi. Podporu a lásku obou rodičů potřebují stejně. Každý z rodičů přináší do života dítěte jedinečné zkušenosti, hodnoty a lásku, která je nenahraditelná. Navíc udržování vztahu s oběma rodiči posiluje sebevědomí a sebedůvěru dítěte, protože cítí, že je milováno a podporováno ze strany obou svých rodičů. Rozvod sice může změnit rodinnou dynamiku, ale to neznamená, že se musí změnit vztah dítěte s rodiči. Je proto nezbytné, aby byla zachována komunikace a podpora ze strany obou rodičů, ať už jsou spolu nebo odděleni.

🟢 I když se rozvádíte, stále jste rodiče a vaše děti vás milují. Přestože procházíte náročným obdobím, je důležité, abyste si uvědomili, že vaše děti vás ve svém životě chtějí oba dva. Ujišťujte je, že je stále milujete a máte pro ně čas a prostor, a snažte se jim dát pocit jistoty a stability.

🟢 Pokud se vám nedaří zvládat komunikaci s vašimi dětmi po rozvodu, neváhejte vyhledat odbornou pomoc.

“Po rozvodu se nám všem ulevilo. Konečně byl domov místem, kde se nikdo nehádal a člověk se tam cítili bezpečně. Když se na to dívám zpětně, rozvod rodičů měl přijít o již několik let dřív, ušetřilo by to všem starosti.”

🔵 Důležité je neotálet s rozhodnutím, pokud se vztah rodičů ocitne v krizi, a aktivně hledat řešení, které přinese všem zúčastněným mír a stabilitu. Určitě je důležité se snažit krizi překonat, zvládnout, a to nejlépe za pomoci odborníka, protože v krizi je těžké něco měnit sám/sama. Nevidíme a neslyšíme toho druhého, nemáme chuť ani motivaci a vytrácí se energii a smysl. Někdo třetí vás může nakopnout a pomoci krizi překonat. 

🔵 Tím, že se snažíte situaci změnit, učíte své děti, že překážky v životě jsou a budou a že je potřeba dát si šanci je překonat a hned se nevzdávat. Pokud to však i přes veškerou snahu nejde, je lepší se rozejít. Můžete tak zachránit respekt a úctu jeden k druhému, což rodiče určitě zúročí v rodičovském vztahu. Proces hojení a obnovy bude probíhat mnohem lépe.

🟢 Nebojte se rozvést, pokud je to pro dobro celé rodiny. I když je rozvod náročný pro všechny zúčastněné, někdy je to nejlepší řešení pro celou rodinu. Je-li vaše manželství plné konfliktů a napětí, které se negativně odráží na vašich dětech, rozvod může být cestou ke kvalitnějšímu životu pro všechny.

🟢 Nebojte se přiznat, že vaše manželství nefunguje a že rozvod je pro vás tou nejlepší volbou. I když se to může zdát zpočátku těžké, rozvod může vašim dětem v konečném důsledku přinést klidnější a stabilnější prostředí.

“I když jsem se před křikem a hádkami rodičů zavírala v pokoji, vnímala jsem každou jejich hádku.”

🔵 Děti mají citlivé antény a vnímají atmosféru v rodině velmi intenzivně. Proto je důležité, aby rodiče byli opatrní v tom, co říkají a jakým způsobem komunikují. Zejména, když mluví o druhém rodiči, protože i když se zdá, že dítě není přítomné, může vnímat vše, co se děje kolem něj.

🟢 Nepodceňujte vliv konfliktů na vaše děti. Děti jsou velmi vnímavé a dokáží vycítit napětí a konflikt mezi rodiči. I když se zavřou v pokoji, hádky je stresují a znepokojují.

🟢 Nezapomeňte, že vaše děti vás milují a chtějí, abyste byli šťastní. Snažte se jim proto dopřát klidné a harmonické prostředí domova.

“Pokud se něco mým rodičům po rozvodu povedlo, tak to, že jsme tátu mohli vidět, kdykoliv jsme chtěli. Stačilo zvednout telefon, napsat si a domluvit se.”

🔵 Otevřená komunikace a možnost setkávat se s oběma rodiči bez překážek a omezení je pro děti klíčová. Vztah dítěte s oběma rodiči je nenahraditelný a jeho udržení je zásadní pro jeho zdravý emocionální a psychický vývoj. Proto je důležité, aby rodiče udržovali otevřenost a flexibilitu ve vztahu k navazování kontaktu mezi dítětem a druhým rodičem, a to bez vzájemných obstrukcí.

🟢 Umožněte dětem po rozvodu udržovat stálý kontakt s oběma rodiči. Umožněte jim vídat se s mámou i tátou, telefonovat si, psát si, nebo se setkávat online. Buďte flexibilní a ochotní se domlouvat na termínech, které vyhovují všem zúčastněným.

🟢 Nevyužívejte kontakt s dětmi jako nástroj pomsty nebo manipulace. Pamatujte, že je v nejlepším zájmu vašich dětí, aby měly silný a zdravý vztah s oběma rodiči.

“I když jsme se o tom, co se doma děje, nikdy nemluvili, všichni jsme to hluboce vnímali. Atmosféra napětí a nevyslovených emocí byla všude kolem nás.”

🔵 Děti mají velmi citlivý radar na atmosféru v rodině, a i když se zdá, že “tomu nerozumí”, vnímají všechny signály a každé naznačení. Proto je důležité nebagatelizovat rodinné problémy a nepodceňovat jejich vliv na děti. Otevřená komunikace a schopnost pojmenovat problémy a diskutovat o nich mohou být prvním krokem k jejich řešení a udržení rodinné harmonie.

🟢 Nepodceňujte vnímání vašich dětí. Přestože se s dětmi o těžkých tématech, jako je rozvod, nebavíte, pravděpodobně vnímají, že se něco děje. Děti dokáží vycítit napětí a stres v rodině. 

🟢 I když se vám to zdá těžké, je důležité s dětmi o rozvodu mluvit. Mluvte s dětmi o tom, co pro ně zůstane neměnné a co a jak se pro ně bude měnit, např. vodění a vyzvedávání z kroužků, škola, bydlení, kamarádi. Pokud ještě nevíte a porozvodové uspořádání s druhým rodičem řešíte, tak s předáním informací dětem počkejte. Mluvte s nimi, až budete vědět konečnou verzi. Říct dítěti: ,,Teď to s maminkou/tatínkem nevíme, ale řešíme to a řekneme ti, jakmile se spolu domluvíme,” je v pořádku. Vždy děti ujistěte, že je milujete a že se o ně postaráte.

“Ačkoliv rozvod rodičů hodnotím jako pozitivní krok, i tak bylo pro mě těžké si ze začátku na vše zvyknout. Najednou mi táta večer nevařil kakao. Nepotkávala jsem ho ráno v koupelně. A klid, který po rozvodu rodičů nastal, byl sice příjemný, ale podezřelý. Mně i mému bráchovi prostě nějakou chvíli trvalo, než jsme si na novou situaci zvykli.”

🔵 Každé dítě potřebuje čas na zpracování změn a adaptaci na novou realitu. Je důležité být trpělivý a dát dětem prostor na projev emocí a potřeb v průběhu tohoto procesu. Postupem času se situace může zlepšit a rodina najde novou rovnováhu a harmonii.

🟢 Buďte trpěliví a chápaví k tomu, že si vaše děti na novou situaci musí zvyknout. Děti se musí adaptovat na nový životní styl, na to, že nebudou s oběma rodiči každý den, a na to, že se jejich život bude odehrávat na dvou různých místech.

🟢 Mluvte s nimi o jejich pocitech a emocích. Dodržujte sliby, které jim dáváte. Pamatujte, že rozvod je pro celou rodinu náročné období, a je důležité, abyste se snažili co nejlépe chránit své děti a minimalizovat negativní dopady rozvodu na jejich život.

“Mamka se před námi o tátovi vyjadřovala dost sprostě a často mu nadávala, čehož se později chytnul mladší brácha a nakonec nadával tátovi i on. Hrozně mě to mrzelo, táta se nám dětem vždy věnoval a ve všem nás podporoval.”

🟢 Nesnižujte se k negativním komentářům o druhém rodiči před dětmi. I když máte na svého expartnera vztek a cítíte frustraci, je důležité, abyste se před dětmi zdrželi negativních komentářů a nadávek. Děti vnímají více, než si myslíte, a negativní slova o druhém rodiči v nich mohou vyvolat pocit viny, zmatku a úzkosti.

🟢 Snažte se o druhém rodiči mluvit s respektem, i když s ním nesouhlasíte. Vaše dítě nevidí chyby, které vidíte vy. Vždy pro něj budete mámou a tátou.

🟢 Pokud máte s expartnerem problémy, řešte je bez dětí a s ohledem na jejich nejlepší zájem.

“Po rozvodu rodičů jsem se obávala jakékoliv akce, kde by se rodiče měli potkat. Když jsem vystupovala v divadle, sháněla jsem lístek pro každého rodiče do jiného rohu hlediště. Na můj maturitní ples táta radši ani nepřišel. Upřímně se děsím dalších společenských akcí, jako jsou promoce či svatba.”

🔵 Také po rozvodu je důležité, abyste pro své děti byli rodiči napořád. I když už nejste partnery, stále máte společné děti, které vás budou vždy spojovat.

🟢 Snažte se pro své děti udržovat vzájemný respekt a spolupráci. Komunikujte spolu ohledně výchovy a důležitých událostí v životě vašich dětí. Snažte se zúčastňovat důležitých událostí v životě vašich dětí, i když to pro vás může být náročné, tak mějte na paměti, že je to důležitá událost pro vaše dítě, které ocení, že ho podporují oba rodiče.

jmk-logo

Aktivity osvětové kampaně Co děti (ne)potřebují po rozvodu rodičů jsou financovány z dotace Jihomoravského kraje.

Rodičovství po rozvodu aneb být úspěšným rodičem

#1 Jak zvládnout změny

Vyhněte se vzájemnému obviňování a kritice před dětmi. Nepomlouvejte druhého rodiče. Nepřilévejte zbytečně olej do ohně.💥 Aby se vaše dítě cítilo v bezpečí, potřebuje vidět a zažít, že stále umíte společně kooperovat. Že se na důležitých věcech domlouváte společně. Jako rodiče. 

Komunikujte pravidelně. Informujte se průběžně o důležitých věcech. Ne až se něco stane nebo se jeden naštve na druhého. To už je pozdě. Vytvořte si nějaký komunikační kanál, který vám oběma bude vyhovovat. Můžete se setkávat osobně. Využít online platformy 📲, e-maily. Sdílený kalendář pro přehlednost a časovou organizaci může být také dobrým pomocníkem. 

Pokud se s druhým rodičem nebo dítětem na něčem domluvíte, dodržte svou část dohody. Jestliže se dítě na vaše slovo může spolehnout, cítí se v bezpečí o to víc. Prohlubujete vzájemný pocit důvěry, i přesto že se kolem vás toho hodně změnilo. 

Dávejte dětem prostor otevřeně komunikovat o svých pocitech. O svých obavách. Ptát se. Vytvořte svým dětem prostředí, ve kterém budou vědět, že mohou sdílet své emoce💕. I ty, které pro vás rodiče mohou být někdy nepříjemné.

#2 Emoce můžou dát zabrat

Prvním krokem vůbec je uvědomit si vlastní emoce a přijmout je. Nezakazujte si je. Stejně před nimi neutečete. Dovolte si být smutní. Zklamaní. Naštvaní. 😡🥺😮‍💨 Je to naprosto v pořádku a přirozené. Najděte si však zdravý způsob, jak se s těmito pocity vyrovnat. Můžete si např. psát deník, někdo cvičí. Povykládejte si s někým, komu věříte. Najděte si klidně i terapeuta, který vás v tomto náročném období podpoří. 

Důležitá je také jedna věc. 👆 Rozvod přináší novou etapu do života nejen vašich dětí, ale i vám, rodičům. Myslete i na sebe. Využijte tuto etapu k vytvoření nových zájmů a cílů, které vám přinášejí radost. 

Věnujte se péči o sebe. Někdy stačí opravdu málo – dopřejte si dostatek spánku 😴, pohyb, který vás baví, relaxaci. Obklopujte se lidmi, se kterými vám je dobře. Lidmi, kteří vás podpoří a se kterými můžete sdílet své zkušenosti, a víte, že u nich najdete pochopení.

Jestliže se vám daří pracovat s přicházejícími emocemi a vyrovnávat se postupně s tímto zátěžovým a stresovým obdobím, zavnímá to i vaše dítě. Uvidí u vás, že se to zvládnout dá.💪 Že může být zase v pohodě i přes všechno nové a matoucí. A to je TO, o co jde!

#3 Stejná pravidla

Minimalizujte negativní dopady tohoto náročného období a pomožte vašemu dítěti si zvyknout. Jak? Vytvořte v obou domovech stejná pravidla. Domluvte se na nich s druhým rodičem. Bude to chtít trochu vzájemné spolupráce. Prodiskutovat to 🗣️ a nastavit tak, aby to bylo i pro vás oba v pohodě. 

Když pravidla v obou domovech sjednotíte, dáte tím vašemu dítěti větší pocit bezpečí a jistoty. Stabilitu. Bude vědět, co může očekávat. Bude se mít čeho držet a nebude muset dávat energii do přemýšlení nad tím, jak to vlastně kde funguje a co ho čeká. Přepínat nastavení z “doma u táty” na “doma u mámy”.

Navíc to může mít benefit i pro vás rodiče. 👌 Nastavením podobných pravidel předejdete zbytečným nedorozuměním nebo konfliktům kvůli výchově. Stejně jako pro vaše dítě i pro vás to bude více přehledné a předvídatelné. 

Neměňte také to, co není nezbytně nutné! Ponechte dítě ve stejné škole. Zachovejte jeho zájmy a kroužky. Je to opět o pocitu stability a bezpečí, který je pro dítě nyní tak potřebný. 🤗

#4 Už to nedávám

Že to “není ono” vám mohou napovědět nejrůznější signály. 🚦 U vás i vašeho dítěte. Ve vztahu mezi vámi.

🟢 Můžete být přecitlivělí. Reagujete podrážděně. Stačí pomyslná malá kapka a bouchnete jako papiňák. Nebo jste naopak hned v slzavém údolí. 
🟢 Protipólem pak je, že necítíte skoro vůbec nic. Takovej autopilot. Do ničeho se vám nechce a nic vás nebaví. Nevyhledáváte zbytečně společnost. 
🟢 Můžete být i více unavení nebo špatně spát. Soustředit se na něco delší dobu je náročné. Mohou přicházet i pocity viny, že to nedáváte. 

🔵 U vašeho dítěte může dojít ke zhoršení známek ve škole. Hůře se začleňuje do kolektivu, ať už ve škole nebo třeba v kroužku. Nebo naopak začne nosit poznámky za vyrušování.
🔵 Více si vyžaduje i vaši pozornost. Bojí se najednou být samo. Má noční můry. 
🔵 U dětí, zejména těch menších, hodně funguje psychosomatika. Může být častěji nemocné. Pociťovat bolesti bříška. Kousat si nehty. Začne se počůrávat.

Samozřejmě, že každý jsme jiný, tudíž i naše projevy se budou lišit. Proto zkuste být více pozorní k těmto signálům. Odchylkám “od normálu”. Jak u sebe, tak u svých dětí. 

A pokud máte pocit, že to sami nemůžete zvládnout – nepropadejte panice. Člověk nemusí být na vše sám. Zkuste vyhledat odborníka. Není to žádná ostuda! Podpoří vás a společně začnete pracovat na změně, hledat cestu.💙 💚

#5 Nový partner

Postupujte pomalu. Nespěchejte. Nic vám neuteče. Děti se musí cítit pohodlně a bezpečně. Můžete začít něčím kratším, neformálním. Zmrzlinou 🍦, procházkou… Buďte trpěliví, celé je to pro dítě nové a každý potřebuje jiný čas pro zpracování a pochopení této změny. Postupně poté začleňujte nového partnera do rodinných společných aktivit, které děti baví a mají je rádi. 

Komunikujte otevřeně s vaším dítětem o novém partnerovi. Dejte dítěti prostor, aby se ptalo. Poslouchejte jeho pocity a obavy. Vysvětlete mu, že nový partner není nový táta, nová máma. Ale že se rodina může rozšířit o dalšího člena, který je tu pro všechny.🤗 Buďte empatičtí. Nový partner může v dítěti vyvolat různé emoce. I ty, které pro vás mohou být těžké. Dovolte dítěti, aby emoce projevilo. Respektujte je. 

Je nutné si uvědomit, že dítě stále potřebuje trávit čas také jen s vámi. Bez nového partnera. Aby cítilo, že je pro vás pořád důležité. Že je milované. 💕 Vymyslete si nějakou společnou aktivitu, která bude jen vaše. Která baví nejlépe vás oba a společný čas si užíváte. Nemusíte vymýšlet žádné zázraky. Kolikrát stačí maličkosti. Čtení pohádek před spaním. 📖 Filmové promítání. Hraní si na hřišti za domem.

Rozvodové řízení … jak se v tom vyznat a jak to zvládnout?

rozvodove-rizeni-nesporne

Rozvodové řízení nesporné

Pojďme na to! Začneme zlehka 😎

Rozvod může proběhnout jako sporný nebo nesporný (to je ta lepší varianta).

Bez ohledu na formu se rozvod vždy zahajuje návrhem, který musí jedna strana doručit soudu.

NESPORNÝ rozvod znamená, že jste se s budoucím bývalým manželem dohodli. Zjednodušeně řečeno na všem. 🤪 Podáte návrh na rozvod společně nebo se manžel k podanému návrhu bez výhrad připojí.

Avšak POZOR musíte přece jen nějaké podmínky splnit ‼️

K návrhu o rozvod proto musíte připojit:

🔵 dohodu o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu (schválenou soudem),
🟢 dohodu o úpravě svých majetkových poměrů (stačí ověřené podpisy),
🔵 a také musí být splněna tato podmínka – manželství trvalo alespoň jeden rok a více než 6 měsíců s manželem nežijete.

Jak Dál? je organizace, která provází rodiny na jejich cestě změnou. Potřebujete-li podpořit ve vaší náročné situaci mrkněte na náš web www.jakdal.eu nebo nám rovnou napište na info@jakdal.eu či zavolejte na telefonní číslo 604 267 221.

Určitě najdeme společný termín k setkání! 💙💚

rozvodove-rizeni-sporne

Rozvodové řízení sporné

Přichází na řadu rozvod SPORNÝ.

Než soud přistoupí k rozvodu manželů, ‼️ VŽDY ‼️ nejprve proběhne samostatné řízení, které upraví otázky ve věci další péče o nezletilé děti. Určí se forma péče, styku, výše výživného… Nebojte, soud nemusí vždy rozhodovat autoritativně. I během řízení můžete s manželem DOJÍT K DOHODĚ, kterou následně soud schválí. 🤝

Jakmile máte doma pravomocné rozhodnutí o úpravě péče 📄, přichází na pořad dne samotný rozvod.

Na co se musíte však připravit je fakt, že soud nařídí ústní jednání, při kterém zpravidla ZJIŠŤUJE PŘÍČINY ROZVRATU manželství, např. nevěru či jiné choulostivé věci, což může být značně nepříjemné pro oba manžele. 😖😶‍🌫️

Posledním krokem je poté vypořádání společného jmění manželů. Na to máte až 3 roky po rozvodu a je na vás, jestli podáte návrh na soud nebo zvolíte mimosoudní cestu.

Jak Dál? je organizace, která provází rodiny na jejich cestě změnou. Potřebujete-li podpořit ve vaší náročné situaci mrkněte na náš web www.jakdal.eu nebo nám rovnou napište na info@jakdal.eu či zavolejte na telefonní číslo 604 267 221.

Určitě najdeme společný termín k setkání! 💙💚

rozvodove-rizeni-pece-o-dite

Péče o dítě po rozchodu rodičů

Dospěli jste s partnerem k rozhodnutí, že váš vztah ukončíte? Jste-li zároveň také rodiči, budete muset vyřešit otázku týkající se následné péče o vaše (nezaopatřené) dítě

Jak to celé může proběhnout?

V případě že nejste manželé, můžete se na formě péče SAMI DOMLUVIT a to bez nutnosti zásahu jakékoliv třetí osoby (soudu). Pokud se však k dohodě nedochází, může kterýkoliv z rodičů podat na soud návrh na úpravu poměrů nezletilého dítěte.

Jestliže však rozchodem zároveň dochází i k ukončení manželství, rozhoduje v této oblasti VŽDY soud. Nemusí se nutně jednat o autoritativní rozhodnutí! Můžete podat k soudu společný návrh s dohodou, ve které se s druhým rodičem domluvíte.

🔵 Jak soud při určování formy péče o dítě postupuje?

Rozhodující soudce zohledňuje NEJLEPŠÍ ZÁJMY DÍTĚTE. Měl by se tedy zajímat nejen o věk a případné přání dítěte, ale také o jeho osobnost, vztah ke každému rodiči, vztah k dalším členům rodiny, také o zázemí rodičů, jejich výchovné schopnosti, předchozí podílení se na výchově a další.

🟢 A jak může soud rozhodnout?

Po přihlédnutí a zvážení (nejen) uvedených okolností může soud určit tyto formy péče:

  • péče jednoho z rodičů,
  • střídavou péči
  • péči společnou
  • svěření do péče jiné osoby.

Rozchod/rozvod nepatří zrovna mezi příjemné životní zkušenosti. Je však důležité si uvědomit, že největší dopad má právě na nejmenší, tedy na děti. 💔 To jak se děti s rozvodem vyrovnají závisí zejména na tom, jak to ZVLÁDNOU samotní RODIČE. 🙏🙏🙏

Potřebujete-li podpořit ve vaší náročné situaci mrkněte na náš web www.jakdal.eu nebo nám rovnou napište na info@jakdal.eu či zavolejte na telefonní číslo 604 267 221.

Určitě najdeme společný termín k setkání! 💙💚

rozvodove-rizeni-stridava-pece

Střídavá péče

Hlavní myšlenkou střídavé péče je zajistit, aby děti byly vychovávány oběma rodiči, i po jejich rozchodu. Dítě tak stále vnímá, že má oba rodiče, se kterými tráví čas ve všední dny i o víkendu. Oba rodiče zůstávají pro dítě autoritou a figurují ve všech aspektech jeho života. 👩‍👧‍👦👩‍👧‍👦

🔵 Jak to tedy funguje v praxi?

Stanoví se časové intervaly, ve kterých je dítě s jedním rodičem a poté s druhým. Tyto časové úseky se mohou lišit dle individuální domluvy. Nejčastěji se jedná o střídání po týdnu či 14 dnech. Možné jsou i intervaly “krátký – dlouhý týden” nebo střídání 3 dny – 4 dny.

🟢 Kdy je střídavka vhodná?

Střídavá péče nejde použít ve všech případech. Hlavním kritériem při určování formy péče je vždy zájem dítěte. Je tedy nutné pečlivě zhodnotit dosavadní vývoj rodiny, aktuální stav i potenciální rizika vývoje celé situace v budoucnosti . Zásadní podmínkou pro fungování střídavé péče je BEZPROBLÉMOVÁ KOMUNIKACE mezi rodiči.

🔵 A co výživné?

Výživné se stanovuje oběma rodičům s ohledem na jejich majetkové poměry. O větší výdaje (např. školné, tábory, kroužky) by se měli rodiče rovnoměrně podělit.

❗Rozhodnutí o střídavé péči by nemělo být ústupkem jednoho z rodičů při vzájemné rivalitě.❗

Rozchod/rozvod nepatří zrovna mezi příjemné životní zkušenosti. Je však důležité si uvědomit, že největší dopad má právě na nejmenší, tedy na děti. 💔 To jak se děti s rozvodem vyrovnají závisí zejména na tom, jak to ZVLÁDNOU samotní RODIČE. 🙏🙏🙏

Potřebujete-li podpořit ve vaší náročné situaci mrkněte na náš web www.jakdal.eu nebo nám rovnou napište na info@jakdal.eu či zavolejte na telefonní číslo 604 267 221.

Určitě najdeme společný termín k setkání! 💙💚

rozvodove-rizeni-spolecna-pece

Společná péče

Společná péče není v našem právním řádu přesně vymezena. Jedinou podmínkou, kterou zákon ukládá, je SOUHLAS OBOU RODIČŮ. Bez toho prostě nejde‼️

V praxi je to tak, že soud nevydá konkrétní rozhodnutí o svěření do péče jednoho z rodičů. Ani jednomu rodiči nejsou stanoveny žádné povinnosti/práva Ani výživné. Ze soudního rozhodnutí pouze plyne, že dítě svěřuje do společné péče rodičů.  Rodiče pečují nadále o dítě BEZE ZMĚNY, tak jak to bylo než byl soud přizván.

Společná péče je  vhodná pouze v případech, kdy jsou rozvádějící se rodiče schopni dohodnout se natolik, že nepotřebují, aby soud rozhodoval o osobních věcech týkajících se dítěte.

Jak to může reálně vypadat❓

Společná péče může být řešením  např. u starších dětí, kteří již nebydlí s rodiči. Také pokud rodiče i po rozchodu zůstávají se společné domácnosti nebo se v bytě střídají a dítě zůstává.

Rozchod/rozvod nepatří zrovna mezi příjemné životní zkušenosti. Je však důležité si uvědomit, že největší dopad má právě na nejmenší, tedy na děti. 💔 To jak se děti s rozvodem vyrovnají závisí zejména na tom, jak to ZVLÁDNOU samotní RODIČE. 🙏🙏🙏

Potřebujete-li podpořit ve vaší náročné situaci mrkněte na náš web www.jakdal.eu nebo nám rovnou napište na info@jakdal.eu či zavolejte na telefonní číslo 604 267 221.

Určitě najdeme společný termín k setkání! 💙💚

rozvodove-rizeni-kolizni-opatrovnik

Kolizní opatrovník

Co/kdo to tedy je?

Tuto funkci zpravidla vykonává OSPOD – orgán sociálně právní ochrany dítěte, resp. jeho pověřený zaměstnanec. Kolizního opatrovníka jmenuje příslušný opatrovnický soud. 🏛️

Proč? Je to nutné?

V opatrovnickém řízení hrozí kolize (střet) 💥🌩️  zájmů dítěte na straně jedné a zájmů rodičů na straně druhé.

Co dělá, jaká je jeho role?

Kolizní opatrovník zastupuje dítě v opatrovnickém řízení. Jeho hlavním úkolem je chránit nejlepší zájem nezletilého dítěte❗ Provází dítě celým procesem. Zjišťuje jeho názor. Komunikuje s rodiči. Se soudem. 🗨️ Zjišťuje, jak bude vypadat péče o dítě, jestli se rodiče na něčem dohodli. Zkoumá také podmínky, ve kterých dítě žije.

Sociální pracovník na základě zjištěných informací i osobního jednání s rodiči a dítětem vyhotoví doporučení pro soud. Tohle doporučení soud použije jako jeden z důkazů při svém jednání.

Role kolizního opatrovníka končí, jakmile rozhodnutí opatrovnického soudu nabude právní moci. 📃

Rozchod/rozvod nepatří zrovna mezi příjemné životní zkušenosti. Je však důležité si uvědomit, že největší dopad má právě na nejmenší, tedy na děti. 💔 To jak se děti s rozvodem vyrovnají závisí zejména na tom, jak to ZVLÁDNOU samotní RODIČE. 🙏🙏🙏

Potřebujete-li podpořit ve vaší náročné situaci mrkněte na náš web www.jakdal.eu nebo nám rovnou napište na info@jakdal.eu či zavolejte na telefonní číslo 604 267 221.

Určitě najdeme společný termín k setkání! 💙💚

Máte otázky? Můžeme vám pomoci? Kontaktujte nás:

Napište nám

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, Olomouckého kraje, Jihomoravského kraje a města Olomouc. 🙏

mpsv-logo
olomoucky-kraj-logo
jmk-logo
olomouc-logo
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER