Zdravé vztahy jako předpoklad duševního zdraví

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2024

Hlavním cílem osvětové kampaně Zdravé vztahy jako předpoklad duševního zdraví je podpora dětí a mladých lidí v utváření vlastní identity, navazování zdravých vztahů ve svém sociálním okolí a posilování sociálních dovedností vedoucí k zabránění rozvoje psychiatrické dg. a negativním dopadům na jejich fyzické zdraví. K realizaci kampaně budou využity videospoty, tištěné motivační materiály umístěné na veřejných místech (školy, nemocnice, ordinace, OSPOD a na veřejných akcích), sociální sítě, on-line seriál s klíčovými tématy a konference. Projekt opět podpoří více jak 200 tis. osob po celé ČR.

Donátoři

Aktivity projektu „Zdravé vztahy jako předpoklad duševního zdraví“ jsou podpořeny z dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR a Olomouckého kraje. Realizace odborné konference je spolufinancována z dotace „Realizace konference zaměřené na duševní zdraví dětí a mladých lidí do 25 let“ z Olomouckého kraje a daru od organizace KORUNKA LUHAČOVICE, z. s.

mz-logo
olomoucky-kraj-logo
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER