Říct si o pomoc není slabost, ale odvaha

Hlavním cílem osvětové kampaně Říct si o pomoc není slabost, ale odvaha je detabuizace tématu duševního onemocnění ve společnosti a podpora osob s duševním onemocněním (s fokusem na dg F40-F48) a jejich sociálního okolí ve vyhledání odborné pomoci. K realizaci kampaně budou využity videospoty, tištěné motivační materiály umístěné na veřejných místech (školy, nemocnice, ordinace, OSPOD a na veřejných akcích), sociální sítě, webináře, on-line seriál s klíčovými tématy získanými z Focus group a tiskové zprávy. Projekt podpoří více jak 100 tis. osob po celé ČR. Do kampaně budou zapojeni peeři.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Donátoři

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER