Říct si o pomoc není slabost, ale odvaha

Hlavním cílem osvětové kampaně Říct si o pomoc není slabost, ale odvaha je detabuizace tématu duševního onemocnění ve společnosti a podpora osob s duševním onemocněním (s fokusem na dg F40-F48) a jejich sociálního okolí ve vyhledání odborné pomoci. K realizaci kampaně budou využity videospoty, tištěné motivační materiály umístěné na veřejných místech (školy, nemocnice, ordinace, OSPOD a na veřejných akcích), sociální sítě, webináře, on-line seriál s klíčovými tématy získanými z Focus group a tiskové zprávy. Projekt podpoří více jak 100 tis. osob po celé ČR. Do kampaně budou zapojeni peeři.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Donátoři

mz-logo
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER