Program zaměřený na edukaci a podporu rodičovských kompetencí rodičů v rozvodové/rozchodové situaci

Doba realizace: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Reg. č. CZ.03.02.02/00/22_017/0000742

Projekt se zaměřuje na posilování rodičovských kompetencí rodičů v nepříznivé sociální situaci způsobené rozpadem rodiny. Cílem je minimalizace negativních dopadů na zdravý vývoj dětí prostřednictvím multidisciplinární podpory se zapojením peerů a fokusem na participaci rodičů i dětí. Do projektu se zapojí cca 45 rodin. Dojde ke zvýšení odborných kompetencí pracovníků (edukace rodičů v rozvodové situaci). Projekt je díky peerům v kontextu běžné praxe sociální práce s rodinami v rozvodu v ČR jedinečný.

Projekt je financován z operačního programu Zaměstnanost plus.

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER