Podpora prestiže rodičovství v dnešní společnosti

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2023

Cílem projektu je v rámci financování z města Přerova podpora rodičovských kompetencí, podpora vztahů uvnitř rodin jako prevence rozpadu rodin, podpora v oblasti efektivní komunikace rodičů a partnerů mezi sebou, podpora v oblasti výchovy a péče o děti. V rámci projektu bude realizováno odborné poradenství pro rodiče a pro partnery. Na podporu rodičovských kompetencí bude realizován kurz Devatero úspěšného rodiče. Mladým lidem ve věku 18 – 25 let, kteří prožívají duševní nesnáze, bude nabízena podpora formou poradenství či skupinových aktivit.

Dále se zaměřujeme na edukaci dětí na základní škole formou sebezkušenostních prožitkových programů a osvětovou činnost zaměřenou na podporu úspěšného rodičovství (používání různých výchovných stylů apod.).

Projekt z prostředků Jihomoravského kraje bude zahrnovat programy na ZŠ v Židlochovicích, kurz Devatero úspěšného rodiče v Židlochovicích, webináře a kampaň na podporu rodičovských kompetencí.

Aktivity projektu „Podpora prestiže rodičovství v dnešní společnosti“ jsou financovány z prostředků statutárního města Přerova a Jihomoravského kraje.

Donátoři

jmk-logo
prerov-logo
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER