Podpora prestiže rodičovství v dnešní společnosti

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2022

Cílem projektu je podpora rodičovských kompetencí, podpora vztahů uvnitř rodin jako prevence rozpadu rodin, podpora v oblasti efektivní komunikace rodičů a partnerů mezi sebou, podpora v oblasti výchovy a péče o děti. V Jihomoravském kraji bude realizována série kurzů zaměřených na podporu rodičovských kompetencí (Devatero úspěšného rodiče) a na téma patchworkových rodin se uskuteční webináře. Pro město Přerov bude poskytováno odborné poradenství, program Dětský průvodce rozvodem či Jak se z toho nepodělat aneb co to zkusit jinak.

Dále se zaměřujeme na edukaci dětí na základní škole formou besed a osvětu rodin prožívající obtížné situace v rodině (kampaň bude zaměřena na přínos peerů, mladých lidí, kteří prožili rozvod rodičů v dětství).

Aktivity projektu „Podpora prestiže rodičovství v dnešní společnosti“ jsou financovány z prostředků Jihomoravského kraje a města Přerova.

Donátoři

jmk-logo
prerov-logo
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER