Osvětově edukační kampaň na podporu zdravotní gramotnosti obyvatel

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2022

Smyslem projektu je podpora zdravotní gramotnosti obyvatel, detabuizace tématu duševních nesnází a podpora osob ohrožených či nemocných ve včasném vyhledání odborné pomoci. Train upozorňuje na to, že se jako rodiče „zdravotních problémů souvisejících s činností mysli a mozku bojíme tolik, že jsme ochotni obětovat štěstí a tělesné zdraví svých dětí: podle odhadů můžeme říci, že pouze jednomu z deseti dětí trpících určitými osobními problémy se dostává odborné pomoci“ (Train, 2001, s. 13). Čím dál více dětí dětí i dospělých se potýká s duš. nepohodou a přitom nevyhledá podporu odborníků. Změna pohledu společnosti je dlouhodobou záležitostí. Abychom mohli lidem s dg efektivně pomáhat zvyšovat kvalitu jejich života, jejich nesnáze řešit zavčas, je důležité, aby společnost i jedinci vnímali péči o duševní zdraví jako potřebnou a aby byli bez předsudků a mylných informací. Do kampaně budou významně zapojeni peeři, mladí lidé s duš. onemocněním. Kampaň je celoroční, návazná na předchozí a je primárně určena lidem z Ol. kraje, kde působíme. V rámci kampaně budou předány konkrétní informace o možnostech podpory a způsobech vyhledání pomoci.

Komunikační mix – tiskoviny (motivační leták DL, plakáty A2), audiovizuální spot (cca 30 sek.), webináře s peery (2 setkání), 2 tiskové zprávy, seriál o duš. nesnázích, jak jim předcházet a jak se chovat, když se vyskytnou (cca 6 dílů). Kampaň bude realizována osobně např. na Dnech pro rodinu v Olomouci, na Dnech duševního zdraví, Týdny pro duševní zdraví, Dožínky duševní pohody, Streetart festival apod. Tištěné výstupy projektu budou umístěny v MŠ, ZŠ, ordinacích pediatrů, nemocnicích či OSPOD Olomouc, Mohelnice, Šternberk, Přerov či Litovel a na soc. sítích Facebook a Instagram.

Dopad osobní kampaně – cca 1000 osob, na soc. sítích až 16 000 osob z Olom. kraje. Projekt naplňuje dokument Zdraví 2030 a další nároční i regionální dokumenty.

Projekt „Osvětově edukační kampaň na podporu zdravotní gramotnosti obyvatel“ je financován z prostředků Olomouckého kraje.

Donátoři

olomoucky-kraj-logo
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER