Osvětová kampaň Říct si o pomoc není slabost, ale odvaha

Doba realizace. 1. 1. – 31. 12. 2022

V rámci osvětové kampaně chceme působit na děti ohrožené duševním onemocněním nebo již s diagnostikovaným onemocněním s cílem detabuizace tématu duševních nesnází. Mnoho dětí (ale i dospělých) se stále potýká s nějakou duševní nepohodou a nevyhledá podporu odborníků. Změna pohledu společnosti je dlouhodobou záležitostí. Abychom mohli lidem s duševním onemocněním efektivně pomáhat zvyšovat kvalitu jejich života, jejich nesnáze řešit zavčas a předcházet tak větším dopadům je důležité, aby společnost i jedinci, kteří se potýkají s touto nesnází, vnímali péči o duševní zdraví jako potřebnou a také aby byli bez předsudků a mylných informací.

Projekt je financován z prostředků Olomouckého kraje.

Donátoři

olomoucky-kraj-logo
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER