Nejdůležitější vztah v životě máme sami se sebou

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2023

Hlavním cílem osvětové kampaně Nejdůležitější vztah v životě máme sami se sebou je podpora mladých lidí ve schopnosti obnovit ztracenou identitu a posilovat sociální kompetence snižující riziko sebepoškozování, závislostí či sebevražedného chování. K realizaci kampaně budou využity videospoty, tištěné motivační materiály umístěné na veřejných místech (školy, nemocnice, ordinace, OSPOD a na veřejných akcích), sociální sítě, webináře, on-line seriál s klíčovými tématy. Projekt podpoří více jak 110 tis. osob po celé ČR.

Projekt je financován z prostředků Ministerstva zdravotnictví.

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER