Multidisciplinární podpora rodin pečujících o dítě s duševní nesnází

Doba realizace: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023

Projekt se zaměřuje na rodiny dětí prožívající duševní nesnázi především ve věku 10-18 let žijící v Olomouci a okolí. Díky svému internímu, primárně odmítavému postoji k čemukoli v době puberty jsou silně ohroženou skupinou. Jedná se o děti, kterým buď psychiatrická diagnóza již byla určena nebo o děti, u nichž se projevují prvky rizikového chování zpravidla ve vazbě na školní neúspěšnost a výchovné/vztahové problémy. Prostřednictvím řady na sebe navazujících setkání multidisciplinárního týmu pomáháme rodině nalézt důvody projevu nemoci dítěte a řešení jejich obtížné životní situace. Pracovníci v přímé práci s rodinami si zvýší kompetence při práci s dětmi v oblasti Krizové intervence a v rámci organizace získáme tolik potřebné znalosti z tématu dětské trauma, s nímž se denně setkáváme při práci s našimi rodinami.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života dětí s duševní nesnází a jejich rodičů, přičemž fokus bude na orientaci dítěte ve vlastních potřebách a zvýšení rodičovských kompetencích rodiče při péči o dítě s duševní nesnází. Využíváme k tomu ORS škály, detailně popsané v projektové žádosti. Projekt spočívá v podpoře dítěte a jeho rodiny prostřednictvím MD týmu, který tvoří sociální pracovník (case manager) a psycholog. MD tým může být rozšířen o peera. Mladého člověka s autentickou zkušeností, který dítěti i rodině přináší odpovědi na řadu otázek a ukazuje, že s duševním onemocněním nebo s řadou dalších potíží se lze vyrovnat a je možné je zvládnout. Průměrný počet 5 MD setkání vychází z víceleté praxe, která ukázala, že většina rodin získá za tuto dobu orientaci v dané situaci a případně využívají návazné služby, např. terapie apod. Dále v projektu bude realizována série školení (Krizové intervence a školení zaměřené na téma dětského traumatu).

Donátoři

pomozte-detem-kure-logo

S Kuřetem pomáháme dětem. Děkujeme projektu Pomozte dětem za finanční podporu našeho projektu Multidisciplinární podpora rodin pečujících o dítě s duševní nesnází.

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER