Multidisciplinární podpora dětí s duševní poruchou aneb Jak dál?

Doba realizace. 1. 1. – 31. 12. 2022

Projekt se zaměřuje na rodiny dětí s duševní poruchou. Rodiče dětí s duševní dg obzvláště v pubertě přestávají zvládat výchovu dětí, nejsou schopni komunikovat. Mají pocit, že jako rodiče selhali, dětem nerozumí a nevědí si s nimi rady. Proto chceme pracovat s rodinou jako celkem, a to jak individuální, tak multidisciplinárním formou v rámci edukace, poradenství a krátkodobé psychologické/terapeutické podpory (poradenství a multidisicpolinární práce s dětmi a rodiči je též součástí projektu financovaného z Ministerstva zdravotnictví).

Z praxe vnímáme potřebu informovat jak děti na ZŠ, tak i SŠ o tom, že lidé s duševním onemocněním jsou běžně mezi námi, že jen obtížně oni sami rozpoznají příznaky nemoci a díky tomu dobrovolně nevyhledávají odbornou pomoc. Řada lidí považuje smutek, agresi, úzkost apod. za stav, který je běžnou součástí života a není ho třeba řešit. V případě, že se však jedná o rozvoj duševní nemoci se může stát, že přehlížením či bagatelizací příznaků dojde k plnému rozvoji nemoci, která může být řešitelná pouze dlouhodobou medikací a může mít celoživotní charakter. Proto chceme realizovat besedy na ZŠ a SŠ od 5.tých tříd po celou SŠ. Do besed budou zapojeni také peeři.

Doplňkovou aktivitou projektu je osvětově-edukační kampaň zaměřená na podporu při vyhledání odborné pomoci a s cílem detabuizace tématu duševních nesnází.

Aktivity projektu „Multidisciplinární podpora dětí s duševní poruchou aneb Jak dál?“ jsou podpořeny z Ministerstva práce a sociálních věcí, dotačního programu Rodina, Ministerstva zdravotnictví a statutárního města Olomouc.

Osvětově-edukační kampaň je též spolufinancována z prostředků Olomouckého kraje v rámci projektu „Osvětová kampaň Říct si o pomoc není slabost, ale odvaha“.

Besedy realizované pro žáky středních škol v Olomouci a blízkém okolí na téma péče o duševní zdraví jsou též realizovány z dotace s názvem „Edukačně-destigmatizační besedy na SŠ“ financovaného z rozpočtu Olomouckého kraje.

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER