Komplexní podpora rodin v krizi s využitím multidisciplinárního týmu

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2023

Projekt se zaměřuje na podporu rodin prožívajících krizi, eskalaci problémů a negativních dopadů vládních omezení vlivem pandemie COVID-19. Projekt působí jak preventivně, tak intervenčně (poradenství vztahové, výchovné a psychologické). Minimalizuje negativní dopady krize a rozpadu rodiny na dítě/děti prostřednictvím zplnomocňování rodičů, podporou jejich rodičovských kompetencí (např. Devatero úspěšného rodiče a poradenství) a zdůrazněním jejich rodičovské role a rodičovské odpovědnosti vůči dětem.

Rodinám v rámci podpory nabízíme efektivní multidisciplinární řešení jejich situace za přítomnosti proškoleného facilitátora. S dětmi budeme pracovat individuálně při mapování potřeb a přání a psychologickém poradenství. Ke své práci s dětmi využíváme různé sociálně-terapeutické pomůcky (např. program Archipelago, Focus box, Emoční karty apod.)

V rámci osvětové kampaně „být úspěšným rodičem“ chceme podporovat rodičovské kompetence rodičů, podpořit je v jejich roli a zvýšit povědomí o dopadech různých rodičovských stylů výchovy na děti při dospívání a v dospělosti. 

Aktivity projektu „Komplexní podpora rodin v krizi s využitím multidisciplinárního týmu“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina, Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc a města Přerova.

 

Donátoři

mpsv-logo
olomoucky-kraj-logo
olomouc-logo
prerov-logo
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER