Komplexní podpora rodin v krizi s využitím multidisciplinárního týmu

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2022

Projekt se zaměřuje na podporu rodin prožívajících krizi, eskalaci problémů a negativních dopadů vládních omezení vlivem pandemie COVID-19. Projekt působí jak preventivně, tak intervenčně (poradenství vztahové, výchovné a psychologické). Minimalizuje negativní dopady krize a rozpadu rodiny na dítě/děti prostřednictvím zplnomocňování rodičů, podporou jejich rodičovských kompetencí (např. Kurz efektivního rodičovství a poradenství) a zdůrazněním jejich rodičovské role a rodičovské odpovědnosti vůči dětem.

Rodinám v rámci podpory nabízíme efektivní multidisciplinární řešení jejich situace za přítomnosti proškoleného facilitátora. S dětmi budeme pracovat individuálně při mapování potřeb a přání a psychologickém poradenství. Ke své práci s dětmi využíváme různé sociálně-terapeutické pomůcky (např. program Archipelago, Focus box, Emoční karty apod.)

Od roku 2012 realizujeme unikátní skupinový program pro děti v rozvodové situaci Dětský průvodce rozvodem. Kroužek je zaměřen na schopnost dítěte o prožité stresové situaci (rozvodu) mluvit a sdílet zkušenosti ve skupině. V roce 2020 jsme vytvořili druhý program pro děti ve věku 12-15 let, v době dospívání a puberty, jež je pro děti velmi náročným obdobím plným vzdoru a je děti těžké zaujmout. Proto se program přizpůsobil i slovníku dětí a vizuálnímu stylu (využívá grafity). Kroužek se jmenuje Jak se z toho nepodělat aneb co to zkusit jinak?. Je zaměřen na práci s vlastními emocemi a sebepoznáním.

V nestigmatizačním prostředí škol budeme pokračovat s osvětovými edukačními besedami.

V rámci osvětové kampaně „Chci o tom mluvit“ chceme působit na širokou veřejnost a děti v oblasti podpory vztahů v rodinách a detabuizace tématu rozvodu/rozchodu rodičů.

Aktivity projektu „Komplexní podpora rodin v krizi s využitím multidisciplinárního týmu“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina, Olomouckého kraje a města Přerova.

Projekt „Podpora činnosti Jak Dál? z.s. 2022“ financovaný darem z města Litovel ve výši 5 000 Kč, jež je využit na dofinancování výše popsaného projektu. Městu Litovel děkujeme za podporu.

V rámci projektu „Odborné poradenství pro rodiny žijící v Mohelnici“ financovaného prostřednictvím dotace z města Mohelnice ve výši 10 000 Kč bude poskytována odborná podpora (motivační setkání, odborné poradenství) rodinám z Mohelnice resp. ORP Mohelnice. Městu Mohelnice děkujeme za podporu.

Donátoři

mpsv-logo
olomoucky-kraj-logo
prerov-logo
logo-mohelnice
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER