Emoce a co s nimi – inovativní metody práce s dětmi a rodiči v krizi

Doba realizace: 1. 1.–31. 12. 2020

Cílem projektu „Emoce a co s nimi – inovativní metody práce s dětmi a rodiči v krizi“ je děti zaujmout, naučit je orientovat se ve svých pocitech a emocích, umět je zpracovat a komunikovat navenek rodičům, popř. odborným pracovníkům. K dětem se dostaneme prostřednictvím pohádky o emocích, jež prožívá skřítek Emouš (3 představení a řada cca 15 besed).

Vycházíme z předpokladu, že cca 30 % (a s nesezdanými páry) až 50 % dětí může prožívat ve své rodině její rozpad nebo krizi, která k jejímu rozpadu vede. Každé dítě tuto situaci emočně prožívá, což je formuje a může negativním způsobem ovlivnit jeho vývoj. V případě dlouhodobých, neřešených problémů v rodině se významně zvyšuje pravděpodobnost projevu rizikového chování u dětí, zhoršení školní úspěšnosti a je ohrožený celkový vývoj dítěte. Proto je projekt postaven preventivně tak, aby poutavou a nestigmatizující formou oslovil co nejvíce dětí a nabídl jim odbornou pomoc. Dětem budeme rozdávat skřítka Emouše a letáček s informacemi.

Cíl budeme vyhodnocovat na úrovni zápisů akčních plánů z mini MD týmů a z dotazníků v programu Dětský průvodce světem emocí. Bude se jednat o konkrétní kazuistiky, příběhy, na kterých doložíme funkčnost nastaveného systému jako celku – tedy včasné detekce dětí a následné péče prostřednictvím skupinové nebo multidisciplinární podpory. Žadatel vnímá jako klíčovou práci s celou rodinou. To, že dítě manifestuje určitý typ chování napovídá, že se něco negativního děje uvnitř jeho rodiny.

Donátoři

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER