Co jsem potřeboval a nedostal jsem

Reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015088

Doba realizace: 1. 4. 2020–31. 3. 2022

Projekt „Co jsem potřeboval a nedostal jsem“ se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření metodiky sociální práce určené pro sociální pracovníky, kteří pracují s dětmi v rozvodu (především NZDM a OSP). Inovativními prvky metodiky jsou metody způsobu předání prožitků a potřeb dětí v rozvodu sociálními pracovníky, podpora kreativity při poskytování sociální práce a vedení rozhovoru s dětmi v rozvodové situaci. Příjemce se bude inspirovat know-how od zahraničního experta z Holandska. V rámci pilotáže jsou do projektu zapojeni dva partneři, Spolu pro rodinu z.s. a Akademický ústav Karviná z.ú.

V závěru projektu bude vytvořena metodika sociální práce, jejíž přínos bude evaluován a doložen závěrečnou evaluační zprávou.

Příjemce se bude inspirovat know-how od zahraničního experta organizace Augeo foundation.

Zahraniční expert

Partneři

Akademický ústav Karviná, z.ú.

Výstupy projektu

Co jsem potřeboval a nedostal jsem

Metodika pro práci s dětmi, jejichž rodiny prochází rozvodovou/rozchodovou situací

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER