Podpora nejen prestiže rodičovství v dnešní společnosti

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2024

Smyslem projektu Podpora nejen prestiže rodičovství v dnešní společnosti je podpora rodičovských kompetencí, podpora vztahů uvnitř rodin jako prevence rozpadu rodin, podpora v oblasti efektivní komunikace rodičů a partnerů mezi sebou, podpora v oblasti výchovy a péče o děti. Dále se zaměřujeme na edukaci dětí na základní škole formou sebezkušenostních programů a osvětu rodičů, kteří chtějí být „dobrými rodiči“ (kampaň bude zaměřena na krizové situace v průběhu rozpadu rodiny vnímané očima dětí, edukace rozcházejících se/rozvádějících se rodičů).

Donátoři

Aktivity projektu „Podpora nejen prestiže rodičovství v dnešní společnosti“ jsou podpořeny z dotačního programu Jihomoravského kraje. 

jmk-logo
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER