Komplexní podpora rodin v krizi s využitím multidisciplinárního týmu

Doba realizace: 1. 1.–31. 12. 2020

Projekt „Komplexní podpora rodin v krizi s využitím multidisciplinárního týmu“ je určen dětem a jejich rodinám, které prožívají rozvodovou/rozchodovou situaci.

Na motivačním setkání s rodiči a dětmi zmapujeme potřeby rodiny a motivujeme je pro další odbornou podporu. Pro rodiče je připravena individuální edukace a poradenství. Současně zjišťujeme přání a potřeby dětí v bezpečném prostředí a vhodnou formou je interpretujeme rodiči tak, aby konečné směrování a rozhodnutí rodiče bylo v souladu právě s potřebami dítěte/dětí. Rodiny budeme též podporovat formou multidisciplinárního týmu tvořen sociálním pracovníkem a psychologem/terapeutem. Smyslem týmů je co nejvíce efektivním způsobem nalézt společně s rodinou řešení jejich situace, stanovit si cíle a společně těchto cílů dosahovat. Stanovené cíle budou vždy v souladu s potřebami a přáními dítěte.

Vycházíme z předpokladu, že pokud rodič participuje na tvorbě vlastního akčního plánu a cíle, má vysokou motivaci jej naplňovat a jeho záměr a směr je tak dlouhodobý. Dále projekt nabízí aktivitu zaměřenou na skupinovou práci s dětmi v kroužku pod názvem Dětský průvodce světem rozvodu, kde děti budou moci sdílet své příběhy, emoce a prožitky s dalšími dětmi, které si prochází podobnou situací.

Donátoři

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER