Programy pro žáky ZŠ

Sebezkušenostní (zážitkové) programy pro žáky ZŠ

Naše sebezkušenostní programy pro žáky ZŠ vytváříme tak, aby poutavou, interaktivní a nezraňující formou oslovily co nejvíce dětí s ohledem na jejich potřeby v daném věku a nabídly jim bezpečný prostor, ve kterém se mohou přiblížit k tématům emocí a změn v jejich životě.

V případě akutního traumatu i dlouhodobých, neřešených problémů v rodině se významně zvyšuje pravděpodobnost rizikového chování u dětí, zhoršení školní úspěšnosti a je ohrožen i celkový jejich vývoj.

Programy pro žáky ZŠ realizujeme pro třídy ve školách nebo po domluvě, v případě malých skupin, také v prostorách naší organizace.

Učíme děti, jak emoce bezpečně projevit, pojmenovat je. Zároveň hledat způsoby, jak s nimi pracovat, jak o nich mluvit, jak je vyjadřovat.

Vědomě pracujeme na posílení jejich resilience – psychické odolnosti, díky které pak lépe zvládají náročné situace, udržují si stabilní emocionální hladinu a v případě nesnází se snadněji posunou dál. Resilience jim pomáhá ve chvílích, kdy jsou pod tlakem, věřit ve své schopnosti a stále vidět před sebou cestu, jak aktuální situaci zvládnout.

Ukazujeme dětem, že někdy je třeba přijmout změny a výzvy, kterým budou v životě čelit. Pokud v životě přijímáme výzvy a změny se zvídavostí, sebevědomím a sebedůvěrou, bývá jednodušší vše zvládnout.

Pomáháme jim zjistit, jaké mají zdroje, o co se můžou opřít, co jim pomáhá věci zvládnout.

Předáváme dětem, že je normální mluvit o nesnázích a že obrátit se na odbornou pomoc není slabost, ale odvaha. To, že mají nějaké nesnáze, není výjimečné, ale běžné.

Zážitkové programy pro žáky ZŠ

Děti seznámíme s naším hrdinou Eliášem a kouzelnými skřítky, kteří jsou nápomocni při velkém životním dobrodružství, ve kterém Eliáš zjišťuje, jaké emoce známe a jaké to pro nás je, když je prožíváme, kdy se objevují a co s těmi pocity vlastně dělat.

Program pro prvňáčky a jejich o rok starší kamarády je inspirován divadelním představením „Eminka a Emoušek“, které pro děti vytvořil tým psychologů Jak Dál? společně s Divadlem Tramtarie. Přečíst si více o divadelním představení.

Program vedou dva průvodci z Jak dál?.

Co chceme dětem předat v prožitkovém programu?

  • Seznámit děti s příběhem Eliáše, který prožívá životní změnu (rozchod rodičů).
  • Učit děti chápat různé emoce, se kterými se mohou v životě setkat.
  • Je normální emoce cítit a dát najevo, že je cítíme.
  • Není ostuda o našich pocitech mluvit.
  • Nejsou jediní, kdo cítí různé emoce a nejsou v tom sami.
  • Je běžné, že někteří rodiče nežijí spolu, rodiny žijí různými způsoby a není to ostuda.
  • Není ostuda svěřit se a říct si o podporu/pomoc, když ji potřebuji.
  • Poskytnout dětem, pokud možno, bezpečný prostor pro sdílení.
  • Rozvíjet u dětí spontaneitu a kreativitu hravým způsobem.
  • Učit děti, že vždy existuje řešení a naděje na šťastný konec (vize příznivé budoucnosti).

Délka programu: 3 vyučovací hodiny

Za pomoci vlastního prožitku rozvíjíme u dětí na druhém stupni schopnost empatie k emocím, které prožívají ony samy nebo někdo z jejich okolí. Dále společně pracujeme pomocí několika cvičení a technik, které také rozvíjí kreativitu, spontaneitu a schopnost porozumění s příběhem autentického člověka – peer konzultanta, který si ve svém životě zažil duševní nesnázi nebo náročnou změnu.

Ukazujeme jim, že prožívat některé emoce je normální, je důležité o nich mluvit a hledat zdroje a způsoby, které nám mohou pomoci emoce zpracovávat a nečekané nebo náročné události v našem životě zvládat. Vědomě pracujeme na posílení jejich resilience – psychické odolnosti, díky které pak lépe zvládají náročné situace, udržují si stabilní emocionální hladinu a v případě nesnází ji zdolají snadněji.

Program vede průvodce a peer konzultant.

Zjistěte více o tom, kdo je peer konzultant v Jak Dál?.

Délka programu: 3 vyučovací hodiny

V tomto sebezkušenostním programu pro nejvyšší ročníky žáků na základních školách pracujeme s autentickým životním příběhem peer konzultanta.

Zjistěte více o tom, kdo je peer konzultant v Jak Dál?.

U dospívajících tohoto věku si navíc můžeme dovolit vstupovat hlouběji do tématu duševních nesnází. Jeho příběh rozšiřuje schopnost empatie, vyjádření emocí a jejich pochopení. Důraz klademe na otevřenou diskusi a pojmenování konkrétních problémů a výzev, kterým v tomto období čelí. I tady ukazujeme, že prožívat některé emoce je normální, je důležité o nich mluvit a hledat zdroje a způsoby, které nám pomáhají výzvy a změny v životě zvládnout. Předáváme jim, že je mluvit o nesnázích a obrátit se na odbornou pomoc není slabost, ale odvaha.

Program vede průvodce a peer konzultant.

Délka programu: 3 vyučovací hodiny

Kontaktujte nás

Bc. Tereza Vránová

+420 774 989 128

Napište nám
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER