Programy pro studenty SŠ

Sebezkušenostní (zážitkové) programy pro studenty SŠ

Naše sebezkušenostní programy pro studenty středních škol vytváříme tak, aby poutavou, interaktivní a nezraňující formou oslovily co nejvíce mladých s ohledem na jejich potřeby v daném věku. Tak aby jim nabídly bezpečný prostor, ve kterém se mohou přiblížit k tématům emocí a změn v jejich životě.

V případě akutního traumatu i dlouhodobých, neřešených problémů v rodině se významně zvyšuje pravděpodobnost rizikového chování u dětí a dospívajících, zhoršení školní úspěšnosti a je ohrožen jejich vývoj.

Programy pro studenty SŠ realizujeme pro třídy ve školách nebo po domluvě, v případě malých skupin, také v prostorách naší organizace.

Učíme dospívající jak emoce bezpečně projevit, pojmenovat je. Zároveň hledat způsoby, jak s nimi pracovat, jak o nich mluvit, jak je vyjadřovat.

Vědomě pracujeme na posílení jejich resilience – psychické odolnosti, díky které pak lépe zvládají náročné situace, udržují si stabilní emocionální hladinu a v případě nesnází se snadněji posunou dál. Resilience jim pomáhá věřit ve své schopnosti a stále vidět před sebou cestu, jak situaci zvládnout.

Ukazujeme mladým, že někdy je třeba přijmout změny a výzvy, kterým budou v životě čelit. Pokud v životě přijímáme výzvy a změny se zvídavostí, sebevědomím a sebedůvěrou, bývá jednodušší vše zvládnout.

Pomáháme jim zjistit, jaké mají zdroje, o co se můžou opřít, co jim pomáhá věci zvládnout.

Předáváme mladým, že je normální mluvit o nesnázích a že obrátit sena odbornou pomoc není slabost, ale odvaha. To, že mají nějaké nesnáze, není výjimečné, ale běžné.

Programy pro studenty SŠ

V programu za pomoci vlastního prožitku rozvíjíme u mladých schopnost empatie k emocím, které prožívají oni sami nebo někdo z jejich okolí. Společně pracujeme s příběhem autentického člověka –peer konzultanta, který si ve svém životě zažil duševní nesnázi nebo náročnou změnu. Důraz klademe na otevřenou diskusi a pojmenování konkrétních problémů a výzev.

Dospívající mají možnost vstoupit do různých rolí a hledat řešení náročné životní situace. Ukazujeme jim, že prožívat některé emoce je normální, je důležité o nich mluvit a hledat zdroje a způsoby, které nám mohou pomoci emoce zpracovávat a nečekané nebo náročné události v našem životě zvládat.

Program vede průvodce a peer konzultant (kdo je to peer?).

Kontaktujte nás

Bc. Tereza Vránová

+420 774 989 128

Napište nám
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER