Licence Dětský průvodce rozvodem

Unikátní licence Dětský průvodce rozvodem

Jako pomáhající profesionálové můžete s námi získat dovednosti pro práci s dětmi, které procházejí rozvodem svých rodičů. Získáte unikátní metodiku programu Dětský průvodce rozvodem®, a zejména odborné vedení jejich autorů, kteří vás budou dále provázet, aby vše klapalo tak jak má.

Pokud se chcete stát průvodcem dětské skupiny, vaše cesta může začít absolvováním úvodního workshopu, který je zejména vhodný pro sociální pracovníky z oddělení péče o rodinu a dítě, soudce, právníky, zájemce o průvodce dětské skupiny a další odborníky, kteří se podílí na péči o rodinu v rozpadu. Ponoříte se do role průvodce a seznámíte se s metodikou práce s tímto programem. 

Více o úvodním workshopu

Úvod do specifik práce s dětmi ve věku 6–12 let v období rozpadu rodiny

Cestu si můžete zkrátit a skočit rovnou do třídenního akreditovaného kurzu.

Více o třídenním akreditovaném kurzu

Nový způsob práce s dětmi ve věku 6–12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu​

Licence Dětský průvodce rozvodem®

Protože nám opravdu záleží na tom, aby náš program dětem pomáhal tak, jak jsme měli možnost zažít my, je dalším krokem nastavení podmínek spolupráce a získání licenční smlouvy.

Dětský průvodce rozvodem® je totiž od srpna 2020 pod ochrannou známkou. Moc rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti.

Kontaktujte nás – průvodci a průvodkyně Dětského světa rozvodem®

Mgr. Markéta Klausová

Vystudovala jsem obor speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době zde také dokončuji studium logopedie. Při studiu na gymnáziu jsem působila jako lektorka primární prevence v organizaci KOTEC o.p.s. Pracovala jsem jako učitelka ve speciální mateřské škole. Při rodičovské dovolené jsem působila jako sociální pracovník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Relax v Tachově. V současné době jsem na rodičovské dovolené s naším nejmladším, třetím dítětem. Absolvovala jsem kurzy Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE I a FIE Basic I).

Bc. Kristýna Stolcová

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu v Chebu – obor sociální práce a poté Vysokou školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Přibrami. V letech 2014/15 jsem působila v organizaci KOTEC o.p.s. jako doprovázející osoba pro děti ohrožené sociálním znevýhodněním. Zároveň jsem působila v mateřské škole jako asistent pedagoga. Od roku 2015 do současnosti pracuji jako sociální pracovník v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi v organizaci KOTEC o.p.s. Od roku 2014 se svým psem tvoříme canisterapeutický tým. Dále jsem například absolvovala kurz Kids'Skills – přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, rodiči a komunitou.

Zlatka Brůžková

Jsem máma dvou dcer, baví mě plavání, táboření v přírodě s rodinou a nejvíce mě těší být s lidmi, které mám ráda a snažím se žít každý den tak, aby stál za to! Vystudovala jsem Speciální pedagogiku s dramaterapií a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a angličtinu. Již od střední školy mě bavilo pracovat s dětmi ve skautu jako vedoucí a postupem času jsem poznala, jakou radost mi přináší „dělat“ životy dětí lepší i v pracovním životě. Několik let jsem působila jako osobní asistentka pro dětmi s postižením, lektorovala sociálně aktivizační programy pro děti a mladé lidi s mentálním postižením a poté pracovala jako školní speciální pedagožka a také učila na prvním stupni angličtinu. Nyní už více než 8 let pracuji v organizaci Lumos, kde se snažíme změnit péči o ohrožené děti u nás i ve světě. Já se věnuji zapojování dětí a mladých lidí do rozhodování o sobě samých a vzdělávání profesionálů v tomto tématu. Baví mě, když je moje práce výzvou, je pestrá a mohu skloubit své předchozí zkušenosti a mnoho činností, které mě baví a jsou zároveň smysluplné.

Markéta Rohlenová, DiS.

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu v České Třebové, obor Sociální práce. Během své studijní praxe mě nejvíce naplňovala práce s dětmi (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Výchovný ústav). Věděla jsem, že práci s dětmi se chci věnovat i ve svém budoucím povolání. Od roku 2016 pracuji jako sociální pracovník v neziskové organizaci Amalthea z.s. v programu Podpora pro rodinu a dítě. V rámci našich služeb nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dále jsem zapojená do projektu „Rodiče, máme k tomu také co říct“, kde zajišťuji přípravu rodičů a dětí na rodinné mediace. Absolvovala jsem např. kurz Respektovat a být respektován a dvoudenní kurz Sandplay – využití herního pískoviště při komunikaci s dítětem. Ve volném čase ráda sportuji a chodím do přírody.

Mgr. Kateřina Dragounová

Absolvovala jsem Filozofickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, obor psychologie. V současné době působím v Sociální poradně Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram. Pracuji s dospělými klienty a rodinami, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Věnuje se dále poradenství a terapii v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů. Nejvíce se věnuji práci s dětmi. Jsem zapojena do projektu Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Příbram - Cochemská praxe. Provádím poradenství pro rodiče v době rozvodu či rozchodu se zaměřením na jejich vzájemnou domluvu na péči o děti. Ve spolupráci s OSPOD Příbram provádím psychologická vyšetření dětí v rámci úpravy poměrů rodičů k dětem, poskytuji doporučení k další péči o děti v rámci soudních řízení. Absolvovala jsem Sebezkušenostní výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (SUR). Ve své práci využívám zejména práci s terapeutickým pískovištěm a narativní přístup. Mám dvě dcery a svůj volný čas se snažím trávit se svou rodinou.

Města, kde probíhá skupinový program Dětský průvodce rozvodem®

Jaké další město přibude na naší mapě? Přidejte se 🙂

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER