Seberozvojová skupina GYM pro mladé

GYM pro mladé

Posílení psychické odolnosti, seberozvoj

Zvládání změn, duševních nesnází

Pro mladé ve věku 12–17 let

Ve skupině 6–10 mladých

10 setkání 1× týdně

Délka trvání 90 minut

400 Kč za celý program

Skupina je vhodná pro všechny mladé, kteří prochází nějakou změnou v jejich životě, která přirozeně přichází, ale může být pro dítě či mladého člověka náročná. Mladým vytváříme bezpečný a otevřený prostor pro sdílení témat, které ve svém životě řeší. Zároveň pracujeme na jejich rozvoji, posilujeme jejich psychickou odolnost, sebevědomí a vybavujeme je „superschopnostmi“, aby tyto situace ve svém životě dobře zvládli.

Učíme je hledat zdroje, které jim pomáhají překonávat překážky a změnu vnímat i jako příležitost. Vědět z čeho čerpají, o co se můžou opřít a co jim pomáhá věci zvládnout, je může v jejich dalším životě hodně posílit.

Ukazujeme jim a společně trénujeme, že prožívat některé emoce je běžné a je důležité o nich mluvit, hledat způsoby, které nám mohou pomoci emoce zpracovávat.

Ze skupiny hodně vytěží i ti, co prožívají nějakou duševní nesnázi – a tím nemyslíme nesnázi výhradně diagnostikovanou, ale o situaci, ve které se sami být v nesnázi cítí a potřebují podporu.

Vytváříme místo pro sdílení myšlenek, přání, pocitů a zkušeností v přátelském a bezpečném prostoru.  Kromě prožitkového prvku na skupině je přínosné vnímat i to, že i někdo jiný může prožívat něco podobného, jako oni.

Naše společná setkání jsou provázána pestrými kreativními formami, cvičeními, diskuzemi a sdílením našich příběhů a zkušeností.

Setkání vede průvodce a peer konzultanti. Skupina je uzavřená. 

Pokud váháte, jestli je skupina pro dítě vhodná, zavolejte nebo nám napište! Rádi to s vámi probereme.

Kde se budeme potkávat:

Jak Dál? z.s.

Krapkova 4, Olomouc 774 00

Kontaktujte nás

Mgr. Dana Kroutilová

+420 604 267 221

Napište nám
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER