Kroužek Dětský průvodce rozvodem

Dětský průvodce rozvodem = skupinová práce s dětmi

Ahoj! Jmenuji se skřítek EMOUŠ a na programu Dětský průvodce rozvodem se budeme potkávat. Těším se na vás!

Společně to zvládneme 🙂

Pro děti ve věku 6–12 let

Ve skupince je minimálně 6 dětí

Kroužek vedou dva průvodci

Pravidelné setkávání 1× týdně

Délka trvání 90–120 minut (v závislosti na počtu děti)

Kroužek Dětský průvodce rozvodem je určený dětem ve věku 6–12 let, které jsou vlivem rozvodu/rozchodu rodičů v obtížné a často nesrozumitelné situaci.

Jedná se o dětskou doprovázející skupinu, která dětem pomáhá se v situaci zorientovat a lépe ji přijmout. Skupina dětí nabízí sdílení svých myšlenek, přání, pocitů a zkušeností v přátelském, hravém a bezpečném prostoru. Kromě prožitkového prvku, děti v kroužku uzavírají nová přátelství a jsou obohaceny o zjištění, že i někdo jiný může prožívat něco podobného, jako ony samotné.

Děti mohou rozvod rodičů zvládnout lépe s pomocí dalších kamarádů ve skupině, kteří společně prožívají podobné emoce a příběhy.

Věkové období 6 až 12 let bylo vybráno pro jeho hravost, tvořivost a přátelskost, ale také pro možnou rizikovost s ohledem na změny spojené se vstupem do školy, ale i počínajícím obdobím prepuberty, které je náročné ve smyslu utváření se a prosazování svojí identity a názoru. Věkové rozpětí vnáší do skupinky dětí různorodost názorů, pohledů a zkušeností. Děti nejsou do ničeho tlačeny, mohou se do připravených aktivit zapojit, anebo být jen posluchači. Důležité je, aby se dítě v kroužku cítilo dobře, dostalo se mu podpory a pocitu bezpečí. Pro komunikaci s dětmi využíváme různé kreativní pomůcky, které nám umožňují o těžkých tématech s dětmi mluvit ve formě hry.

Kde se budeme potkávat:

Co je potřeba k přihlášení

V případě, že se rozhodnete své dítě do tohoto kroužku přihlásit, je nutný souhlas obou rodičů. Důvodem je minimalizace případných konfliktů mezi rodiči a aktivní spolupráce průvodců s rodiči a dítětem.

Zpětná vazba dětí

jak_dal_zpetna_vazba

„Když mi bylo 10 let přišla za mnou moje maminka a řekla mi, že si s tátou nerozumí a rozvedou se. Ten moment si pamatuji dodnes a myslím, že mi v hlavě zůstane navždy. Nerozumněla jsem, co se děje kolem mě a nedovedla si představit, co mi rozvod rodičů přinese do života. Cítila jsem velký smutek a plakala. Mojí mamky jsem se začala ptát na nejrůznější otázky, které se týkaly táty a toho, kdy ho budu vídat. Moje představa byla taková, že už asi nikdy. Táta se odstěhuje někam daleko a už ho nikdy neuvidím. Můj táta mi k tomu nic neřekl. Jen, že budu s maminkou a budeme se vídat…“

Kontaktujte nás – průvodkyně pro kroužky v Olomouckém kraji

Mgr. Dana Kroutilová

+420 604 267 221

Bc. Tereza Vránová

+420 774 989 128

Napište nám

Reference

Kroužek se mi moc líbil

Kroužek se mi moc líbil, protože jsme mohli vyjádřit co se u nás doma děje a že jsme hráli hry a našla jsem nové kamarády! Dalším dětem bych vzkázala, ať se do toho moc nepletou, když se rodiče HÁDAJÍ! A rodičům bych poradila, aby se k dětem chovali hezky a nehádali před DĚTMA!!

Dívka, 10 let

Do kroužku se vždy těším

Těším se do kroužku vždycky a pořád. Tenhle kroužek mi pomáhá pochopit rozvod mých rodičů a mám to tu prostě ráda.

Dívka, 12 let

Kroužek pro děti vidím jako velice důležitý

Kroužek pro děti, kterým se rodiče rozešli nebo rozvedli, vidím jako velice důležitý a dosud nikde neprobíhající. Jedná se o ojedinělý projekt v ČR. Vnímám ho jako užitečný a lehce pro děti uchopitelný, také však nápomocný rodičům. Jsem ráda, že mohu klientům nabízet tento kroužek! Všem vřele doporučuji.

Dana

Dětská duše všechno vidí úplně jinak

Jsem matka dvou dcer, od jejich táty jsme odešly v jejich 8 a 7 letech. V naší rodině nešlo o nic zásadního, jen nebyla chuť o vztah dále bojovat, tak jsem zvolili pro nás dospělé jednoduší cestu, a to rozdělit domácnosti a žít každý zvlášť. Asi po půl roce odděleného soužití mě oslovila kamarádka, ať navštěvují holky tento kroužek pod fondem ohrožených dětí. Trochu jsem se zprvu bránila, měla jsem pocit, že náš rozchod byl zvládnut – bez zatahování dětí do našich problémů, ale přesto jsem se rozhodla holky přihlásit, po dohodě i s jejich tátou, který s tím neměl problém. Nevěřila jsem s jakými otevřenými pocity a vyslovenými problémy začaly holky z kroužku přicházet. Poznaly se tam s dětmi se stejným „problémem“ mnohdy bohužel i daleko větším. Doma mi pak své získané informace předávaly, doteď hrajeme autobus… a ona je to vážně skvělá hra – jak pochopit jiného a pochopit sebe, zvládat emoce, nechat projít myšlenku, pocit… Za mě doporučuji tento kroužek všem, nařídila bych ho povinně dětem z rodin, kde mají problém se partneři domluvit a doporučila bych všem dětem i ve střídavé péči. Dětská duše všechno vidí úplně jinak než my dospělí! A tohle je jedna z kvalitních pomocí, když už nejsme schopni udržet jim tu pravou rodinu! Jinak holky tak moc tento kroužek bavil, že by chtěly docházet i dál. Ale mají vyčerpáno a prošly výborně, takže vlastně já za sebe i jejich tátu děkuji, že jsme díky této nadaci pro nás nepsanou formou dostali ohodnocení „v mezích normy zvládnutý rozchod“. Ono rozejít se v klidu jde, ale děti vždy o mnoho jistot přijdou a na jejich duši navždy zůstane šrám a pokud ho zvládnou, ztratí se i tenhle šrám mezi ostatními drobnými jizvičkami a ony mohou jít dál a žít a zvládnout své budoucí dospělácké životy. Moc vám všem v nadaci děkuji, děláte to úplně nejlíp, jak jen to jde!

Andrea

Kroužek Dětský průvodce světem rozvodu je ojedinělý

Program kroužku i práci lektorek hodnotím velmi vysoko – existují i jiné organizace, které nabízejí práci s dětmi v rozvodu, ale kroužek Dětský průvodce světem rozvodu je ojedinělý: rodič ví, že dítě nezažije „jen“ práci s emocemi a odreagování, ale problémy se řeší i v racionální rovině, probíhá otevřená komunikace na citlivá témata. Velmi cenná je možnost konzultace rodiče s lektorkami. Účast našeho dítěte v kroužku byla určitě důležitá a přínosná pro celou rodinu, kroužek nám pomohl ukončit nejhorší etapu rozvodu – spor o péči o děti. Vědomí, že je o dítě po psychické stránce nějak postaráno, bylo pro mne osobně největším pozitivem. Velmi jsem také ocenila existenci pracovního sešitu – společné listování sešitem bylo výbornou příležitostí, jak nenásilně zavést hovor na citlivá témata a dát možnost dítěti zeptat se, na co potřebuje. Než začal syn chodit do kroužku, dost těžko jsem hledala chvilky, kdy začít takový rozhovor, aby to nebylo moc násilné. Syn zpočátku do kroužku chodit vůbec nechtěl, bylo mu líto volného času, o který přichází. Ale z kroužku odcházel vždy v dobré náladě, vyprávěl, co zajímavého dělali, výtvarné aktivity ho vyloženě bavily. Když kroužek skončil, řekl mi, že je rád, že tam chodil. Mně a tuším, že i jeho tatínkovi, spadl kámen ze srdce, když jsme se dozvěděli, že náš rozvod prožívá normálně a není na pokraji zhroucení či deprese, jak jsme si mysleli a jak to chvilkami vypadalo. Díky.

Kamila

Nejlepší kroužek

Chlapec, 6 let

Díky za Dětského průvodce světem rozvodu

Díky za Dětského průvodce světem rozvodu, je skvělé, že konečně někdo myslí na ty, kterých se rozvod týká nejvíce – na děti. Průvodce je přehledný, nabízí dětem různé pohledy na rozvod a především kamaráda, který jim je v tak těžké životní situaci oporou.

Blanka

Průvodce světem rozvodu je skvělý nástroj

Průvodce světem rozvodu je skvělý nástroj, který umí pomoci dětem vyznat se v sobě během náročného, stresového období, kterým rozvod rodičů rozhodně je a pro dítě je nezúčastněný průvodce tímto obdobím nepostradatelný. Průvodce světem rozvodu umožňuje pracovat s psychikou dítěte tak, že je dítě hravým a tvořivým způsobem vedeno k pochopení sebe i toho, co se kolem něj děje. Dítěti umožňuje se přirozeně, bez nátlaku a hodnocení projevovat, vyjadřovat, poznávat, objevovat nové možnosti, smysl v nové realitě a přijmout nutné změny, kterými prochází. Úvod do specifik práce s dětmi v podání Bc. Terezy Dlouhé mi postačil k tomu, abych si osvojila základy hravé formy Průvodce světem rozvodu a porozuměla principu, jak tento nástroj používat a jaký efekt přinese samotnému dítěti. Děkuji.

Hana

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER