Kdo jsme

Podporujeme rodičovství, partnerství a rodiny. Provázíme Vás v náročných situacích při rozpadu Vašich rodin. Pomáháme, pokud Vás potká partnerská krize. Posilujeme zdravé vztahy v rodinách s dětmi. Podporujeme Vás na cestě změnou, protože víme, Jak Dál.

 

V týmu máme průvodce, poradce, terapeuty a psychology. Podle Vašich potřeb a situace, ve které nacházíte, vždy hledáme nejvhodnější cestu, abyste se mohli posunout dál.

 

 

Jak Dál? z.s.

Jak Dál? z. s. – průvodce rodin na cestě změnou – byl založen za účelem posilování zdravých vztahů v rodinách s dětmi, podpory rodičovství, partnerství/manželství a rodin ohrožených. Tj. provázení rodin s dětmi, kde dojde/dochází/došlo k rozpadu rodiny vlivem rozvodu/rozchodu rodičů a pomoci při řešení náročných životních událostí, které mají dopad na biopsychosociální fungování člověka ve společnosti např. přijetí nového člena rodiny, výchova a péče o dítě/děti, rozpad rodiny, krize mezi partnery/manželi duševní onemocnění některého ze členů domácnosti, podpora pečujících osob apod.
Dále si klade za cíl působit v oblasti vzdělávání, provázení a mentoringu odborníků především v pomáhajících profesí.

Činnosti spolku:

 1. Podporovat, motivovat, edukovat a provázet rodiny s dítětem/dětmi, které budou procházet/procházejí/prošly rozvodem/rozchodem prostřednictvím poradenství a dalších odborných služeb (konzultace, právní poradenství, podpůrné sdílecí skupiny pro děti i dospělé, psychologické konzultace, zapojení peer konzultantů, koučink, workshopy, besedy, přednášky apod.).
 2. Poskytovat odborné poradenství, edukaci, psychoterapii a další podporu individuální či skupinovou formou rodinám ohroženým sociálním vyloučením vlivem péče o člena rodiny s duševním onemocněním. Intervence bude zaměřena jak na podporu pečující osoby, tak na samotnou osobu s duševním onemocněním.
 3. Vytvářet, ověřovat a šířit nové či inovativní metody sociální práce s rodinami s dítětem/dětmi viz bod 1 a 2.
 4. Realizovat preventivní aktivity na podporu rodin a jejich soudržnosti a to jak prostřednictvím osvětových aktivit a kampaní, tak realizací preventivních programů a kurzů zpravidla zaměřených na podporu rodičovství a rodičovských kompetencí.
 5. Poskytovat vzdělávání (v akreditovaných či neakreditovaných kurzech) a metodické vedení pracovníků v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, psychologové, učitelé, výchovní pracovníci).
 6. Vytvářet akreditované i neakreditované vzdělávací programy pro pracovníky v pomáhajících profesích a šířit je do krajů po celé ČR.
 7. Realizovat osvětové akce pro širokou laickou i odbornou veřejnost.
 8. Realizovat a současně i šířit mezioborovou spolupráci při podpoře rodin viz bod 1 a 2, podporovat a propojovat odborníky, kteří pracují s ohroženými rodinami např. sociální pracovníci, psychologové, advokáti, soudci, psychologové, psychiatři, pediatři, koučové, pedagogičtí pracovníci, apod.
 9. Zapojovat do aktivit spolku peer konzultanty, autentické osoby, a poskytovat jim odborné metodické zázemí a podporu.
 10. Informovat veřejnost o dostupných službách v oblasti pomáhajících profesí.
 11. Pořádat motivační a vzdělávací setkání s dalšími odborníky v rámci podpory a sdílení dobré praxe s rodinami s dítětem/dětmi viz bod 1 a 2.
 12. Zajišťovat osvětu v oblasti Sandplay/Sandtray metody pro děti a dospělé.
 13. Připravovat a realizovat podpůrné doprovázející skupiny a programy z oblasti expresivních terapií pro děti i dospělé.
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER