Říct si o pomoc není slabost, ale odvaha.

Olomouc 11. 10. 2022 – Zejména za poslední roky obrovsky nabrala péče o duševní zdraví na významu. Zažili jsme pandemii, izolaci, dokonce válku. Když do toho započítáme ještě aktuální starosti každodenního života, může toho být na člověka rázem příliš. Olomoucká organizace Jak Dál? z.s. nabízí bezplatnou podporu odborníků, kteří vám pomohou, když vás potká duševní nesnáze. V rámci své osvětové kampaně odborníci z této organizace říkají, že “Říct si o pomoc není slabost, ale odvaha!“

Podpora odborníků přitom nemusí sloužit jen jako pomoc, když vás potká nějaká nesnáze, ale má svou významnou roli i jako prevence. Neméně diskutovaným tématem je péče o duševní zdraví dětí. Ty mají za sebou také spoustu nestandardních situací. K těm kromě zmíněného patří třeba ještě distanční výuka. 

Často slyšíme, že rodiče chtěli dítě vzít za psychologem, ale čekací doba je enormní,“ říká statutární zástupkyně olomoucké organizace Jak Dál?, z.s. Tereza Vránová, „u některých je to navíc mimo finanční možnosti, což je v dnešní době zcela pochopitelné. Považovali jsme proto za důležité, prostřednictvím aktuálně běžící kampaně Říct si o pomoc není slabost, ale odvaha, povzbudit všechny, kdo by takovou pomoc potřebovali. Odbourat prvotní ostych, ale také připomenout, že existují místa, kde mohou děti, dospívající i dospělí dostat pomoc odborníků zdarma.“

Ostych nebo stud je častým faktorem, který nastupuje, když už si člověk připustí, že není v takové pohodě, jako býval nebo jako by chtěl být. Ve své praxi se s tím setkávám velmi často,“ vysvětluje Vránová , „mám proto obrovskou radost, že fungují organizace, jako je právě ta naše, které zajišťují dostupnost péče a snaží se odbourat toto neblahé stigma. Když se nechají trable zajít příliš daleko, náprava je téměř vždy delší a komplikovanější, než kdyby se konala preventivní setkání.,“ dodává.

Pokud se vy nebo někdo z vašeho okolí nachází aktuálně v nějak tíživé situaci nebo máte zájem jen o prevenci či informace, můžete navštívit Facebook nebo Instagram Jak Dál? z.s., případně si přímo přes web dohodnout schůzku. Organizace poskytuje individuální podporu dětem a mladým do 25 let při zvládání duševních nesnází a rodinám pomáhá zvládat období rozvodu či rozchodu rodičů. V týmu mají psychology, terapeuty, sociální pracovníky a peer konzultanty – mladé lidi, kteří si prošli nějakou duševní nesnází a nyní sdílejí své zkušenosti a pomáhají rodinám nahlédnout na jejich aktuální situaci nahlédnout z jiného úhlu.

Organizace Jak Dál? z.s.  v rámci své osvětové kampaně podporované Ministerstvem zdravotnictví a Olomouckým krajem natočila 3 videospoty o duševních nesnázích dospívajících. 

Videospot 1: Říct si o pomoc není slabost, ale odvaha.

Videospot 2: Hey boy! Říct si o pomoc není slabost, ale odvaha.

Videospot 3: Hey girl! Říct si o pomoc není slabost, ale odvaha.

Jako pozvánku k nim do organizace vytvořili pro mladší děti komiks Ema a Róza, který je o dvou kamarádkách, které potká duševní nepohoda. 

Na podzim připravili 2 bezplatné webináře pro širokou veřejnost:

Jak rozpoznat u dítěte duševní nesnázi a co dál

Termín: 3. 11. 2022 18:00- 19:30

Facebooková událost

Setkání, na kterém budeme mluvit otevřeně o duševních nesnázích. O tom, jak rozpoznat signály, že se s mým dítětem něco děje, jak postupovat a na koho se obrátit. Řekneme si o tom, jaké překážky se mohou objevit na cestě k duševní pohodě v oblasti péče o duševní zdraví v systému i každý sám u sebe a jak je překonat.  Můžete si poslechnout osobní příběh mladého člověka o životě s duševní nesnází diskutovat s námi i ptát se.

Potkáte se s psychologem Martinem Fülepem a peer konzultantkou Katkou. Oba pomáhají dětem, mladým i dospělým v organizaci Jak Dál? z.s. společně s týmem dalších psychologů a sociálních pracovníků.

Dopady rozpadu rodiny na duševní pohodu dítěte a co dál

Termín: 16.11. 2022 18:00 – 19:30

Facebooková událost

Rozpad rodiny se dětí dotkne vždy. S ohledem na svůj věk, charakter nebo emoční vyzrálost bude tuto životní situaci každé dítě i rodič prožívat a zvládat jiným způsobem. Pro zvládnutí náročné situace potřebují děti právě své rodiče, se kterými budou procesem změny procházet. 

Co můžete pro své dítě udělat? Jak udržet duševní pohodu dítěte? Jak dítě vnímá změny v rodině? Jak s dítětem o rozvodu mluvit? Jak to nepokazit? 

Spolu s mladými lidmi, kteří zažili rozvod svých rodičů se podíváme na jejich dětství a jak je změny v jejich životech ovlivnili a jestli vůbec. Budeme se bavit o emocích, které je provázely, jejich duševní pohodě, zkušenostech, ale nabídneme i možnosti/doporučení, co dělat, když se rodina rozpadá. Webinářem vás provede vedoucí olomoucké organizace Jak Dál? paní Tereza Vránová.

Na webináře se můžete přihlásit na Facebooku nebo webu organizace.

Říct si o pomoc není slabost, ale odvaha

Hlavním cílem osvětové kampaně Říct si o pomoc není slabost, ale odvaha je detabuizace tématu duševního onemocnění ve společnosti a podpora osob s duševním onemocněním (s fokusem na dg F40-F48) a jejich sociálního okolí ve vyhledání odborné pomoci. K realizaci kampaně budou využity videospoty, tištěné motivační materiály umístěné na veřejných místech (školy, nemocnice, ordinace, OSPOD a na veřejných akcích), sociální sítě, webináře, on-line seriál s klíčovými tématy získanými z Focus group a tiskové zprávy. Projekt podpoří více jak 100 tis. osob po celé ČR. Do kampaně budou zapojeni peeři.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Donátoři

mz-logo
Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER