POHÁDKA EMINKA A EMOUŠEK DĚTEM POMÁHÁ POZNÁVAT SVÉ EMOCE

Druhou premiérou sezóny 2020/2021 Divadla Tramtarie je pohádka Eminka a Emoušek, která vznikla ve spolupráci s olomouckou organizací „Jak Dál?“. Ta provází rodiny v náročných životních situacích. Inscenace je určena divákům od tří do jedenácti let a jejím cílem je hravou a humornou formou seznámit děti s nejrůznějšími emocemi, které nás provázejí životem. Jejich poznání totiž vede ke snazšímu pochopení jak sebe sama, tak svého okolí. Premiéra proběhne v sobotu 10. října v 15 hodin v Divadle Tramtarie.  

Každé dva roky uvádíme novou autorskou pohádku, ta letošní je ale specifická. Kromě toho, že by měla děti a rodiče pobavit, věříme, že díky ní předáme i důležité poselství o tom, že každý z nás má své emoce a ty že jsou přirozenou součástí našeho života,“

Petra Němečková, ředitelka Divadla Tramtarie.

Výjimečným specifikem nejnovější inscenace je spolupráce divadla s odborníky z Jak Dál?, kteří se dlouhodobě zabývají podporou rodičů a dětí. Ti se podíleli jak na námětu, tak na scénáři k pohádce. Společným cílem bylo vytvořit inscenaci, která by dětem ukázala, že zažívat například radost je stejně tak přirozené, jako strach či smutek. 

Do této velmi inspirativní spolupráce jsme šli z důvodu otevření tématu poznávání emocí a  jejich prožívání u dětí. Naše organizace podporuje rodiny s dětmi, které prochází životní změnou – to může být například partnerská krize, rozchod rodičů, případně úplný rozpad rodiny. Často se nám při naší práci stává, že děti neví, jak pojmenovat emoce, které prožívají, a to může být pro ně dále zraňující. V rámci inscenace se dotýkáme důležitých témat, se kterými vědomě pracujeme a podporujeme tak vytváření zdravého emočního prožívání. Za spolupráci s Divadlem Tramtarie jsme velmi vděční a věříme, že její výsledky budou malé diváky nejen bavit, ale pomůžou jim téma vlastních pocitů i lépe poznat.“

Tereza Vránová z organizace Jak Dál?.

Hlavním hrdinou příběhu je osmiletý Eliáš, který má se svými rodiči vyrazit na výlet. A to ne jen tak ledajaký! Nepůjdou totiž pěšky ani nepojedou autem, jako obvykle, ale vyrazí na kolech. Tatínek navíc vymyslel výlet dvoudenní a to znamená, že bude i přes noc. Tu ale nestráví v hotelu, ale pod stanem. Přes počáteční obavy a problémy nakonec celá rodina na onen výlet opravdu vyrazí. A během cesty zažije Eliášek nejrůznější dobrodružství, ovšem to největší je neplánované setkání s tajemnými bytostmi, které si říkají Eminka a Emoušek, a které mu tvrdí, že jsou s ním odjakživa a že se zjevují pokaždé, když zažije nějakou vypjatou situaci…  

V hlavní roli malého Eliáše se představí Václav Stojan, který již v dětských inscenacích Tramtarie ztvárnil například postavu pračlovíčka či Huga z hor. V dalších rolích skřítků a rodičů vystoupí Vít Pištěcký a Dominika Hrazdílková. Autorkou scény, kostýmů a loutek je Markéta Rosendorfová, hudbu k inscenaci složil Peter Gábor.

O pohádce:   

Vladislav Kracík: Eminka a Emoušek / pohádka

„Určitě to taky znáte, děti. Někdy se nám všechno daří tak, že bychom samým štěstím nejraději vyskočili až do stropu. A jindy nás zase potkají věci, které nás pěkně potrápí. Stejně tak to má i náš malý Eliáš, který se s pomocí kouzelných skřítků Eminky a Emouška učí poznávat pocity. Učí se jim naslouchat, chápat je a hlavně se jich nebát… Autorská pohádka Divadla Tramtarie vznikla ve spolupráci s organizací Jak Dál?. V hlavní roli jsou emoce dětí i jejich rodičů. Cílem inscenace je pomoci najít porozumění v těch veselých, ale i neveselých životních situacích.“

Premiéra: sobota 10. října 2020 v 15 hod v Divadle Tramtarie
1. repríza: neděle 11. Října 2020 v 10 hod v Divadle Tramtarie

Vstupenky v prodeji najdete zde.

Pohádka vznikla za podpory Olomouckého kraje, Státního fondu kultury a Ministerstva práce a sociálních věcí.  


Obsazení:


Eliáš: Václav Stojan
Eminka, maminka: Dominika Hrazdílková
Emoušek, tatínek: Vít Pištěcký

Tvůrčí tým:


Režie: Vladislav Kracík 
Scéna, kostýmy a loutky: Markéta Rosendorfová 
Hudba: Peter Gábor
Rekvizity: Romana Vopičková 
Sound design/zvuk: Rikki Beran, Václav Pokora
Výroba scény: Richard Andrýsek, Petr Novotný, Jiří Krliš
Plakát a grafika: Markéta Rosendorfová

Původní tvorba pro děti je jednou z výrazných dramaturgických linií Divadla Tramtarie. Z celé řady úspěšných pohádkových titulů tohoto divadla jmenujme například Pohádky o  mašinkách, O pračlovíčkovi nebo naposledy pohádku O popletením kouzelníkovi, která vznikla ve spolupráci s iluzionistou Karlem Pomahačem. Autorem nejnovější pohádky a zároveň jejím režisérem je umělecký šéf souboru Vladislav Kracík.    

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER