Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny |akreditovaný kurz v Olomouci|

Cílem vzdělávacího kurzu je prohloubení dovedností vedení rozhovoru s dítětem a získání informací a dovedností o novém způsobu práce s dětmi za pomoci sdílení a podpory vrstevníků formou skupinové práce s dětmi, kde průvodci (lektoři) pracují se skupinou 6 – 12 dětí v rovině prožitku a to hravou a nenásilnou formou.

Důležité jsou prožitky dětí na každém setkání, se kterými skupina může pracovat ve smyslu podpory, ocenění, povzbuzení a sdílení. Jedná se tedy o efektivní, hravý, zábavný a edukační nástroj, se kterým můžete snáze proniknout do dětského světa. Nejedná se o diagnostickou metodu.

Kurz je určen pracovníkům v přímé péči s dětmi tzn. sociální pracovníci, učitelé, vychovatelé, psychologové, atd. s minimální praxí v délce 2 roky.

Každý účastník si vyzkouší techniky na sobě a bude moci zjistit, jakým způsobem fungují a jakým způsobem a s pomocí jakých technik se vede dětská podpůrná skupina. Ochutnávkou bude uvedení do technik dramaterapie a jejich využití při práci s dětskou skupinou.

Úspěšní absolventi se pak dále mohou ucházet o získání licence programu Dětský průvodce rozvodem®, získat unikátní metodiku programu, která je chráněna ochrannou známkou, a zejména odborné vedení jejich autorů, kteří vás budou dále provázet, aby vše klapalo tak jak má.

Pokud se chcete stát průvodcem dětské skupiny, vaše cesta může začít právě absolvováním tohoto kurzu.

✅ Kdy?

24 vyučovacích hodin je rozděleno do termínů 3.10. – 4.10.2022 a 10.10. 2022
9:00 – 16:30

Uzavření přihlášek 23.9.2022.
Maximální počet účastníků je 10.

✅ Co se naučíte?

Účastníci vzdělávacího programu si v jeho průběhu prohloubí znalosti týkající se práce s dětmi v období rozpadu rodiny. Zdokonalí se v komunikačních technikách s dítětem a následně si osvojí nový způsob, jak komunikovat a vést skupinu dětí v rámci programu Dětský průvodce světem rozvodu. Účastníci budou znát koncept takového programu, osvojí si práci se skupinou dětí a pomůckami, které se nejčastěji používají. V praktických cvičeních si sami vyzkouší techniky, které se při práci využívají, vedení skupiny, procvičí si techniky vedení rozhovoru, vyzkouší si pozici lektora i dítěte. Účastníci kurzu se seznámí s teoretickým rámcem dramaterapie a při praktických cvičeních si i některé techniky vyzkouší. Budou znát cíl a využití dramaterapie pro tento program.

Lektoři kurzu: Bc. Tereza Vránová, Mgr. Martina Schotliová

Akreditace u MPSV č. A2019/1457-SP.

✅ Kde?

Jak Dál?, Krapkova 4, Olomouc, 774 00

✅ Kolik kurz stojí?

4.500Kč.

✅ Jak se přihlásit?

Stačí vyplnit přihlášku tady: https://bit.ly/detsky_pruvodce_svetem_rozvodu

Pokud potřebujete o kurzu více informací, neváhejte se na nás obrátit ▶ media@jakdal.eu 

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER